Közérdekű

Szenttamas.rs

Köztársasági anyanyelvi versenyre fel!

 

 Június 3-án tartják Szabadkán a rendkívüli helyzet miatt elmaradt köztársasági

magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyt

 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma, valamint az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke az idén is megszervezi averseny köztársasági szintű magyar anyanyelvi versenyt, amely abból a szempontból is fontos, hogy mentesíti a győzteseket a felvételi alól a Magyar Tanszéken.

– Az árvízhelyzetre való tekintettel a verseny időpontja módosult, a májusra tervezett általános és középiskolai köztársasági verseny elmaradt. Az új időpont 2014. június 3-a. Az általános iskolások 5., 6., 7. és 8. osztályosai  Szabadkán a Széchenyi István Általános Iskolában versenyeznek, a vajdasági magyar tannyelvű középiskolák tanulóit pedig a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium látja vendégül. A köztársasági versenyt mindkét iskolában ünnepi műsor előzi meg. A megmérettetés mind az általános iskolások, mind pedig a középiskolások körében 10–12 óra között zajlik az említett napon – nyilatkozta dr. Kovács Rácz Eleonóra, a verseny koordinátora.

verseny

Köztársasági verseny a Széchenyi István Általános Iskolában 2013-ban

 

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék az 1994-95-ös tanévben indította el a szerbiai oktatási minisztériummal közösen a magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyt. Akkor még csak az általános iskolákban, majd négy évre rá a középiskolákban is megszervezték. A következő iskolaévben lesz 20 éves a verseny, amelynek célja a diákok anyanyelvi műveltségének gyarapítása, a magyar nyelv ápolása, a nyelv felelőségteljes használatának ösztönzése, az anyanyelv megbecsülésének és szeretetének az erősítése.

– Célunk, hogy az általános és középiskolás diákok felmérhessék nyelvtudásukat, tanulásra, kreativitásra motiváljuk őket. A versenyen a diákok helyesírási és nyelvhelyességi képességeit mérjük. A verseny négy fordulóból áll: januárban az iskolák megszervezik az iskolai versenyeket, februárban tarjuk a községi, áprilisban a körzeti, májusban pedig a köztársasági versenyeket. Az általános iskolai záróvizsga bevezetését követően a verseny elvárásrendszerét némileg hozzáigazítottuk a záróvizsga szabványrendszeréhez is, így a versenyre való felkészülés már a záróvizsgára való felkészülést, különféle kompetenciák fejlesztését is jelenti. Szerencsére a Magyar Tanszéken pillanatnyilag olyan fiatal tanársegédek és doktoranduszok  dolgoznak, tanulnak, akik fontosnak tartják a tanórán kívüli tevékenységeket, s az idén egy fiatal kutatókból, doktoranduszokból álló csapat is bekapcsolódott a versenytesztek kidolgozásába, ellenőrzésébe, a verseny szervezésébe, amit méltányolnunk kell – nyilatkozta dr. Horváth Futó Hargita, tanszékvezető-helyettes, a verseny egyik szervezője.

A verseny szervezői igyekeznek eleget tenni a gyakorló magyartanárok azon kérésének is, hogy rendszerezve, utasításokkal ellátva kapják meg az előző évi teszteket, amelyek gyakorlásra szolgálhatnak a következő évi versenyre való felkészüléshez. Emiatt a tanszék tanárai e-book formájában megjelentették a tavalyi verseny minden szintjének feladatlapját a megoldási kulcsokkal, és ezt eljuttatják a magyartanároknak.

Nyelvészeink és módszertannal foglalkozó oktatóink évről évre nyelvtani teszteket állítanak össze azzal a céllal, hogy az anyanyelvi megmérettetés elmélyült és következetes munkára ösztönözze általános és középiskolás tanulóinkat, hogy a cél érdekében erős kapcsolat alakuljon ki az egyetem nyelvészei és a közoktatásban dolgozó magyartanárok között. Az évente megszervezett anyanyelvi versenyek egyesek számára sikerélményt, sőt visszatérő győzelmet, beiratkozási előnyt jelentenek, de a tömeges megmozdulásnak nincs, sőt nem is lehet vesztese, hiszen sokat nyer az, aki részt vesz a felkészülés folyamatában, aki megszereti anyanyelvét és felfedezi önmaga számára a nyelvészeti kutatás szépségét, valamint eljut a nyelvi problémák megértéséig – írja dr. Hózsa Éva, a feladatgyűjtemény egyik szerkesztője a kötet előszavában.

Az anyanyelvi verseny 20. évfordulóján a Magyar Tanszék tudatosítani szeretné e versenyfolyamat jelentőségét: – A tanszéken  többek között készül még egy feladatgyűjtemény, amely a diákok és a tanárok felkészülését, motiválását segítené, és a diákok, leendő versenyzők motiválására is több figyelmet akarunk szentelni. Őszre, az 55. születésnapját ünneplő tanszék napján rendezvényünk vendégei a köztársasági anyanyelvi verseny  legsikeresebb versenyzői és felkészítő tanáraik lesznek. Ez a vetélkedő olyan diákokat mozgósít, akik tanulmányaik során ráéreznek arra a mérhetetlen kincsre, amit a nyelv mint a valóság elsajátításának, meghódításának az eszköze jelent az ember számára – nyilatkozta dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető.

                                                                                                               Paraczky László