Közérdekű

Szenttamas.rs

Látható beruházások Szenttamáson

 

A 2012 május 6-i választásokat követően a szenttamási községi hatalom több olyan megkezdett infrastruktúrális beruházást „örökölt”, amelyek elkezdődtek ugyan, de megfelelő dokumentáció és engedély nélkül.

– Feltúrt utcák, tönkretett utak, kétes beruházások, és üres kassza várta a hatalmi többséget alakító koalíció tagjait – mondta nyilatkozata elején Jovan Tutorov építészmérnök, a községi tanács urbanisztikával és infrastrukturális beruházásokkal megbízott tagja. – Kész projekteket találtunk akkor, amelyek 2010-ben készültek és a régi vásártérre vezető út, továbbá a Zmaj és a Prizren utcák aszfaltozására vonatkoztak. Ugyancsak megvoltak a projektumok a pravoszláv temető és a halottasház előtti parkolók kiépítésére, az erre vonatkozó szerződések pedig alá voltak írva. A munkálatok azonban csak két év múlva, 2012 április végén, azaz közvetlen a választások előtt kezdődtek, és a választások után azonnal leálltak. Mint ismeretes, az új hatalom megalakulásával a Zmaj utcában folytatódott a munka, a Prizren és a Laza Kostić utcákban azonban csak az idén áprilistól került sor ezek folytatására. A kivitelező a Put Közvállalat amely tulajdonképpen annakidején elkezdte az említett munkákat. A szükséges anyagi eszközök 80 százalékát tartományi pénzekből, 20 százalékát, azaz mintegy 10 millió dinárt a község biztosította. Így kapott új útburkolatot a régi vásártér leghosszabb utcája, a Proletár utca. A Prizren utcában már huzamosabb ideje tönkrement az aszfaltút, de még mielőtt ezt felújításra kerülne, az utca jobb és bal oldalán megoldottuk az esővíz elvezetését, és felújításra került a pravoszláv temető előtti parkoló is, amely ebben az utcában van. A munkálatokkal párhuzamosan a Laza Kostić utca is új aszfaltburkolatot kap, egészen a Petar Drapšin utcai kereszteződésig. Onnantól  a sárgakútig, azaz a központig egyenlőre csak az esővízet elvezető rendszert tudja a község anyagilag finanszírozni, de ha minden jól megy, akkor az év végéig az említett utca teljes hosszában, vagyis egészen a vásártérig új útburkolatot kap – ecsetelte a tanácsnok. Mint mondta, az említett munkálatok elhúzódása ezúttal nem a pénzhiány, hanem az, hogy minden egyes munkára közbeszerzési pályázatot és tendert írnak ki, ami eléggé időigényes, de ugyanakkor törvényes és az egyedüli járható út: – Lassabban, de alaposabban át tudjuk mérni a felkínált megoldásokat, a kivitelezők megbízhatóságát, és nem utolsósorban a munkálatok árát is. Mint ismeretes, a községben ez sokáig nem így működött, hanem sógor-koma-jóbarát alapon kapták meg a cégek a munkát, és osztották szét egymás között a község, azaz az adófizetők pénzét. Ezt a gyakorlatot mi megszüntettük, és mindent a törvénnyel összhangban teszünk – emelte ki Tutorov. – A pravoszláv temető és a halottasház előtti parkolóknak

Infrastruktúrális beruházások

már el kellett volna készülniük, azonban a katolikus temető sarkánál lévő parkoló kiépítésekor hiba merült fel. A Községi Településrendezési és Építkezési Közvállalat szakemberei és mérnökei ugyanis megállapították, hogy a 2010-ben készült tervrajzon szereplő, megközelítőleg 500 négyzetméteres parkoló befelé, azaz a temető kerítése felé lejt, és azonnal leállították az itt folyó munkálatokat, amíg a tervrazban lévő hibát ki nem javítják. Ez is azt bizonyítja, hogy nem szeretnénk semmit a véletlenre bízni, mindent többször is ellenőrizünk, még mielőtt késő lenne – magyarázta a községi tanács tagja.

Arra a kérdésre, hogy mikor fejezik már végre be  a Zmaj utcát, Jovan Tutorov elmondta, hogy ha minden a tervek szerint halad, az idén az is meglesz: – Mind időszerűbb a kérdés, hogy mikor adják át végre a forgalomnak a csaknem teljesen felújított utcát, hiszen ez volt a város egyik legforgalmasabb utcája úgy a gépjárművek, mint az autóbuszok, de a kerékpár és gyalogosforgalmat illetően is. A munkálatok zöme már a tavalyi év végére elkészült, hátravan még az esővízelvezető rendszer kiépítése és az út aszfaltozása. Mint ismeretes, ez az utca lesz a község egyik büszkesége, hiszen esztétikailag az egyik legszebb utcáról van szó. A munkálatoknak itt a tavasz folyamán az esővízelvelező rendszer lerakásával kellett volna folytatódniuk, azonban leállítottuk a kivitelezőt, mert kiderült, hogy a munkálatok értéke megközelítőleg 33 millió dinárba kerülne. Sokalltuk ezt az összeget, és mint később kiderült joggal, hiszen az előzetes tervektől eltérően egy sokkal egyszerűbb és jóval olcsóbb megoldást találtunk, és ez szinte fele annyiba kerül. Ezek szerint a Zmaj utcára vezető utcákból az esővíz először földalatti aknákba folyik, amelyek egy közös rendszerre kötve az összes vizet levezetik a Bácskai Nagycsatornába. Ez pedig azt jelenti, hogy a Zmaj utca közepét újra fel kell túrni. Ugyanakkor, csak az utca két vége marad meg a közúti forgalomnak. A sárgakúttól mintegy 100 méterre, egészen a pravoszláv templom hátsó bejáratáig parkoló épül ki. Ugyancsak parkoló lesz az utca másik végén mintegy 80 méteren, azaz a piactól a Szerbia utcáig mindkét oldalon. A Zmaj utca középső részén pedig sétáló övezetet alakítunk ki, amelyhez hozzácsatoljuk a parkot is – magyarázta a tanácsnok. – Az esővízelvezető rendszer lerakása várhatólag a Péter Pál-napi ünnepségek után, tehát július derekán kezdődik, és mintegy 2-3 hónapig tart.

 

Paraczky László