Hírek Választások 2016

Szenttamas.rs

valasztasok

 

Megtalálni a BIZTOS PONT-ot

Tisztelt szenttamásiak!

Április 24-e mindig fontos dátum volt nemzetünk számára. Ez ugyanis Szent György napja. Ezen a napon, a tavasz valódi kezdetén, kezdődött a tavaszi munka, az újbóli nekifutás  az évi teendőknek. Ez a dátum egy biztos pont volt őseink számára, egy viszonyítási pont.

Most is nagyon fontos időpont április 24-e a vajdasági magyar közösség számára és egyben a szenttamási magyarok számára is. Ezen a napon meghatározzuk legalább négy évre előre sorsunk alakulását. Itt is meg kell találnunk A BIZTOS PONT-ot.

Ugyanis ha a magyar közösség egy közös akarattal támogatni fogja a Vajdasági Magyar Szövetséget az elkövetkező választáson, akkor azt üzeni, hogy akarjuk, hogy gyermekeink  itthon magyarul tanuljanak, itt járjanak ösztöndíjjal egyetemekre és főiskolára, az egyetemi éveiket az Európa kolléguimban töltsék európai színvonalú komforban, akarjuk, hogy az idős, magárahagyott nemzettársainkat gondozzuk a falugondnoki szolgálat keretében, akarjuk, hogy az itthon gazdálkodókat anyagilag segítsük, hogy megerősödjenek, és minél több itteni magyar embert foglalkoztassanak. Hogy itt maradjunk, hogy erősödjünk, hogy gyarapodjunk.

Ha nem lesz egyértelmű ez a támogtás, akkor ez azt jelenti, hogy mi vajdasági magyarok nem akarunk a szülőföldön boldogulni, hogy mind amit felsoroltam, nekünk nem számít.

Itt Szenttamáson különösen fontos, hogy jól szerepeljen a VMSZ listája. Ugyanis ez az egyetlen magyar lista, amelyik képes tenni a szenttamási magyarok érdekében. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy még négy évig mások intézzék fejünk fölött az itteni dolgokat. Kell, hogy legyen a községi képviselő testületben magyar érdekekért kiálló párt. A szerb pártokban megjelenő magyar nevek annak a pártnak az érdekét szolgálják és nem pedig a magyar emberekét.

Még egyszer felhívom mindenki figyelmét, hogy vasárnap április 24-én, (ahogy a magyar nóta mondja) „mindenkinek el kell menni” szavazni és a VMSZ előtti számot kell bekarikázni!

Az önkormányzati listán a      3 számot

a tartományi listán az             5 számot

a köztársasági listán a            6 számot

mgr. Fehér László

VMSZ intézőbizottságának tagja

Biztos pont

valasztasok