Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Bérmálkozás Szenttamáson

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása templomban szombaton délután msgr. dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök 28 fiatalnak osztotta ki a bérmálás szentségét. A színültig megtelt templomban a megyéspüspök a vallás gyakorlására buzdító szavakkal szólt a fiatalokhoz, bérmaszülőkhöz, szülőkhöz, nagyszülőkhöz, a rokonsághoz és mindazokhoz, akik felvállalták Krisztus követését és az ő szent küldetését: − Szeretettel köszöntöm a kedves hiveket, akik a bérmálásra eljönnek, hiszen ez a nagykorúság szentsége és ez által a fiatalok is sok kegyelmet kapnak a Szentlélek által kézrátétellel és a kereszt alakban olajjal megkenéssel a homlokukon. Ez a jel arra, hogy ha imádságos lélekkel fogadják, akkor egész biztos, hogy az életben nagyon sokat segít nekik mint keresztényeknek. Utána kezdődik a keresztény nagykorúság, az azt jelenti, hogy rendszeresen járnak szentmisére, fogadják a szentségeket, a gyónást és az áldozást, mert az életünket csak így lehet keresztény módon megélni, és így lehet továbbadni a fiatalabbaknak.

A bérmálkozókat az idén Süge Zsolt hitoktató készítette fel: − Szombaton kettős örömben is részünk lehetett: egyrészt történelmi jelentőséggel bír, hogy Ferenc pápa a magyar nemzet legnagyobb Mária-kegyhelyén ünnepi szentmisét mutatott be, másrészt ugyanazt a Szentlelket, akit a Szentatya lehívott a csíksomlyói zarándokokra, msgr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök is lehívta a szenttamási bérmálkozó fiatalokra. Nem mellesleg, mint ahogyan ezt a gyerekekkel a felkészítő órákon is tanultuk, ugyanarról a Szentlélekről van szó, aki egykoron az apostolokra is leszállt lángnyelvek formájában. Különleges ajándékot kapott tehát a 28 szenttamási fiatal nyolcadikos diák a püspök atya kézrátétele által, mégpedig a Szentlélek ajándékának jelét, amely kitörölhetetlen pecsétet vésett a lelkükbe. A küldetést tulajdonképpen már a keresztség szentségében megkapták, most a krizmával való megkenés által a bérmálás szentségében ezt a küldetést erősítették meg, s mint Krisztus tanítványai, nagykorúvá váltak a keresztény hivatásukban. A felkészítő időszak folyamán igyekeztem arra sarkallni őket, hogy a Lélek erejéből, annak gyümölcseiből igyekezzenek táplálkozni, hogy saját keresztény közösségükben példamutató keresztény életet tudjanak élni. Tűzzék ki maguknak azt a célt, hogy megéljék a krisztusi tanítást - segítsenek a bajba jutottakon, hirdessék Isten szeretetét, hogy Krisztusnak igazi, hűséges követői legyenek. Éppen ezért őszintén merem remélni, hogy a tegnapi nappal csak az általános iskolai hitoktatásuk fejeződött be, és nem, ahogyan Péter atya szokott fogalmazni, „kibérmálkoztak“ az egyházból. Többször is nyomatékosítottam a bérmálási felkészítő alatt, hogy a bérmálással nem fejeződik be semmi, sőt, egy új korszak, a keresztény felnőtté válás korszaka kezdődik el az életükben. Az imáimat is erre a szándékra ajánlom fel, és ezután is nagyon örülnék, ha nem is rendszeresen, de amikor tehetik, örömmel látogassanak el a szentmisére, hiszen Jézus ott mindig tárt karokkal várja őket.

 

szenttamas.rs