Felhívás

Szenttamas.rs

 

 

ÚJ KÉPZÉSI PROGRAMOK AZ ÚJVIDÉKI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON: KULTUROLÓGIA, KOMMUNIKOLÓGIA ÉS PR-SZAKEMBER KÉPZÉS

 

Örömmel értesítjük a közvéleményt, hogy az újvidéki Bölcsészettudományi Kar még három új, akkreditált tanulmányi programmal bővítette gazdag képzési kínálatát, a Kulturológia alap- és mesterszakos képzéssel, valamint a Kommunikológia és PR-szakember alapképzéssel. A hallgatók első nemzedéke már az idén megkezdheti tanulmányait az említett szakokon.

A Kulturológia szak alapképzésén korszerű oktatás keretében tesszük lehetővé a kultúra jelenségeinek interdiszciplináris tanulmányozását, a kultúrpolitika irányítására és a kulturális projektumok kidolgozására vonatkozó készségek, valamint az interkulturális kommunikáció képességének megszerzését. A tanulmányi program figyelembe veszi a kulturális környezet multinacionális jellegének jelentőségét és értékét, valamint a régió azon, egyre inkább megnyilvánuló szükségletét, amely a páneurópai interkulturális együttműködéssel és az európai integrációval kapcsolatos. A négyéves kulturológia képzést elvégző hallgatók okleveles kulturológus végzettséget szereznek, amellyel a közszférában, a magán- és civil szektorban, a kulturális és idegenforgalmi intézményekben, és az interkulturális mediáció területén dolgozhatnak, hazai, nemzetközi és határon átívelő projektumokat és kulturális eseményeket szervezhetnek.

A Kommunikológia és PR-szakember alapstúdiumon olyan szakképzett kommunikátorok képzése a cél, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a médiában és a kommunikáció egyéb színterein végzendő feladatok elvégzéséhez. A képzés befejezése után a hallgatók okleveles kommunikátor szakképesítést szereznek, és felkészülnek a stratégiai kommunikáció, a közönségkapcsolatok fenntartása, a marketing, a marketingtartalmak elemzése területén, valamint az információfeldolgozás és közvetítés intézményeiben zajló kommunikációs munka végzésére.

A felvételi vizsgával, a tanulmányi program felépítésével, a tantárgyakkal és az elérhetőségekkel kapcsolatban a kar honlapján informálódhatnak.

Az újvidéki Bölcsészettudományi Karon több mint 50 tanulmányi programon folyik az oktatás, ebből 20 alapfokú képzés. A középiskolások gazdag filológiai kínálatból válogathatnak: szerb nyelv és irodalom, szerb irodalom és nyelv, komparatív irodalom, szerb mint idegen nyelv, német, angol, francia, magyar, szlovák, román és ruszin nyelv, és a tavalyi évtől kezdődően bevezettük a kétnyelvű, angol és más idegen nyelv szakot is. Képzési kínálatunkhoz tartozik még a filozófia, a szociológia, a pedagógia, a történelem, a média, a pszichológia és szociális munkás szak is.

A Bölcsészettudományi Kar nevében tisztelettel,

prof. dr. Ivana Živančević Sekeruš, dékán

 

szenttamas.rs