Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Ekkora tömeget még búcsú napján nem láttam

 

Kisboldogasszony ünnepe alkalmából az idén is több ezer zarándok látogatott el a doroszlói Mária-kegyhelyre szeptember 7-én és 8-án. Az ünnepi szentmisét ezúttal Varga László kaposvári megyéspüspök mutatta be.

A Szentkúton 1792 óta, amikor a legenda szerint az egyik szomszédos település lakosa, miután megmosdott a forrás vizében, visszanyerte szeme világát, rendszeresek a testi és lelki bajokból való gyógyulások. A tartomány csaknem minden településéről érkeznek hívők minden évben busszal, autóval, kerékpárral vagy gyalog, s mindazmellett, hogy visznak haza a szenteltvízből, részt vesznek az esti szentmisén és gyertyás körmeneten, virrasztó zsolozsmával, szentségimádással várják be a másnapot. Az idén is több százan gyalogszerrel tették meg a Szentkútig vezető több száz kilométeres utat. Közöttük voltak olyanok, akik komoly betegséggel küzdenek, és elzarándokoltak ide, hogy imádkozzanak, virrasszanak a gyógyulásért.

Szeptember 8-án reggeli dicséret, német és horvát nyelvű szentmisék előzték meg a püspöki szentmisét, melyre számos egyházi méltóság, lovagrendek tagjai, máriás zászlóvivő csoportok is érkeztek. Az ünnepi szentmisén Varga László kaposvári megyéspüspök külön kitért Isten szeretetének a titkára, utalva így embertársaink megsegítésére: ‒ Jézus azt mondja, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek, vagy nekem tettétek. Ha megértenénk, befogadnánk Isten szeretetének a titkát, ami a megnyilvánulás sebezhetőségében, törékenységében van, akkor egész másképpen fordulnánk a sebzett, a megtört, szenvedő embertársainkhoz. Keresve és meglátva bennük az élő Krisztust. Ha elfogadjuk Isten bizalmát, és bizalommal válaszolunk rá, ha követjük Jézus példáját és a Szűzanya példáját az alázat útján, és sebezhetővé merünk válni azzal, hogy a sebzett embertársainkkal közösséget vállalunk, szeretetközösséget, akkor nagyon sok kényszertől megszabadulunk, amelyek az erőszak világában akarnak ránk hatni, és elindulunk az életszentség útján. Isten a kenyérben és borban odaadja magát a meghívott szenteknek, képes és kész szentté tenni bennünket, követve a Szűzanya példáját, és követve az Eukarisztiában köztünk jelenlévő Krisztus példáját – emelte ki a magyarországi megyéspüspök, akit a szentmise után a Doroszlón látottakról kérdeztük: ‒ Most vagyok itt először. Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy eljutottam ide. Ekkora tömeget még búcsún nem láttam, bár igaz, hogy nem rég óta, valamivel több mint egy éve vagyok püspök. Nagyon örülök annak, hogy itt a Délvidéken is őrzik a hagyományokat, ami a közösséget is megtartja, hiszen ha a közösségek meggyengülnek, vagy szétesnek, akkor erőtlenné válik az egyházközség is. Nagyon örülök, hogy rövid idő alatt rengeteg jót láttam, a szentbeszédem, valamint a szentmise előtt, továbbá a szentmise alatt és után.

A kaposvári megyéspüspök szentbeszédében párhuzamba állította Szűz Mária és Krisztus titkát. A vajdasági magyarság számára azt üzente, mivel Mária volt Krisztus első követője, mindannyiunknak Krisztus követőivé kell válnunk: ‒ Párhuzamba állítottam azt a titkot, amely a Szűzanya titka és az Eukarisztia, az oltári szentségben jelenlévő Krisztusnak a titka, és bár ez nem hangzott el a szentbeszédben, itt elmondhatom az is, hogy a Szűzanyának legyetek követői, ahogy Krisztusnak is követői vagytok. Mária volt az első tanítványa Jézusnak, az első Krisztus-követő, és az ő példája arra hív bennünket, hogy mi is Krisztus-követőkké váljunk. Isten bizalmát, Isten alázatát és Isten sebezhetőségét Máriában és az Eukarisztiában emeltem ki, és erre szeretetválaszként azt kértem mindenkitől, hogy a bizalomra bizalommal, az alázatra alázattal és a sebezhetőségre pedig magunk odaajándékozásával válaszoljunk.

Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja az ünnepi szentmisét követően elmondta, az anyaország számára fontos minden, ami a határon túl élő magyar közösségek életét is érinti, illetve befolyásolja, és ez az ünnep is ilyen: ‒ Magyarország kormánya nemzetpolitikai szempontból mindig is úgy vélte, a határon túli magyarok életében, kulturális és hitéletében fontos események, megjelenések olyanok, amelyeket a kormánynak támogatnia kell. Hiszen a magyarság szülőföldön való megmaradásának egyik záloga az is, hogy kulturális gyökereik ne vesszenek el, és ehhez támogatást nyújtson a kormány. Éppen ezért a főkönzulátus és a kormány képviseletében minden évben itt vagyunk ezen az eseményen, és számomra is nagy öröm azt látni, hogy akár Szenttamásról, tőle még délebbről, ugyanakkor a határ túloldaláról, Vaskútról és több helyről is érkeznek zarándokok. Örömünkre szolgál, hogy a kormány által biztosított forrásokból ilyen szépen kiépült a Szentkút és környéke. Két újabb itteni épület átadása gyakorlatilag hamarosan megvalósul, és rossz idő esetén a zarándokok már az erre a célra kialakult épületben fogják megünnepelni az ünnepet.

Paraczky László