Művelődés

Szenttamas.rs

MAGYAR ÉLETFA DÍJ, ARANYPLAKETT, PLAKETT
– A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG VÁRJA A FELTERJESZTÉSEKET

           A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepsége keretében a példaértékű, valamint az eddigi életpályák elismeréséül osztja ki díjait. A felterjesztéseket természetes személyektől, civil szervezetektől és intézményektől várja.
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. július 22-én életműdíjat alapított Magyar Életfa díj néven. A díjjal minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánnak kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A Művelődési Szövetség ezen elismerésével a vajdasági magyar közösségért végzett kimagasló munka erkölcsi megbecsülésének növeléséhez is hozzájárulni kíván. A díj – amely Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és évente más-más grafikusművész által készített egyedi oklevélből áll – 2014-ben tizenegyedik alkalommal kerül kiosztásra.
Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda.
A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák  – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amely megmutatja, hogy akár egyvalaki, szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.
A felterjesztéseket 2013. december 9-éig, írásos formában szükséges megküldeni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség postacímére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.). A Művelődési Szövetség kéri, hogy a felterjesztés szövegében tüntessék fel mind a felterjesztő, mind a felterjesztett személy postai és telefonos elérhetőségét. A díjakat 2014 januárjában, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át.

További információk elérhetőek a
http://vmmsz.org/felhivas-magyar-eletfa-dij-aranyplakett-plakett/