Hírek

Szenttamas.rs

 

Elsőáldozás volt Szenttamáson

 

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban az idén július 5-én tartották az elsőáldozást. A 10 órakor kezdődő nagymisén ezúttal 11 kislány és 14 kisfiú vette magához először az oltáriszentséget. Egyházközségünk tagjai, a család, a barátok, az ismerősök körében ünnepelhetett mindenki.

 

Az első szentáldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontja az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, ami azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni. Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, vagyis ezen színek alatt Jézus valósággal jelen van közöttünk. A hét isteni szentség közül az Oltáriszentség által kapjuk a legtöbb megszentelő kegyelmet lelkünk számára. Az ünnepséget követően Süge Zsolt, szenttamási hitoktató elmondta, a 2019 / 20-as tanév 3. osztályos tanulói összesen 25-en először tapasztalhatták meg a Jézussal való találkozás élményét: − A gyakorlat azt mutatja, hogy legkorábban ilyenkor, azaz 9-10 éves korban a legcélszerűbb a gyermekeket az első szentáldozásra felkészíteni, ugyanis ekkor a legfogékonyabbak a hittan-ismeretek elsajátítására, és ekkor a legnyitottabbak a Jézusról szóló tanítás befogadására. Természetesen a szentség felvételét nálunk is egy egész iskolaéven át tartó felkészítés előzte meg. Idén ezt a felkészítést a koronavírus járvány két részre osztotta: az egyik része még az iskolapadokban történt a hittanórák keretein belül, a másik viszont már távoktatásban, vagyis online. Utóbbi számomra meglehetősen szokatlan volt, hiszen ilyen formában még nem készítettem fel elsőáldozókat – de a tanulók és a szülők elmondása szerint nekik is furcsa volt ez a módszer. Mondanom sem kell, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani, hiszen a távoktatás ideje alatt a diákok inkább csak elméleti, hitismereti anyagokat kaphattak, melyekhez meglátásom szerint sokszor hiányzott az élőszavas kiegészítés, szemléltetés, magyarázat, saját tapasztalat vagy tanúságtétel. Sajnos, ez nem csak az elsőáldozási felkészítőt jellemezte, hanem összességében az egész online hitoktatást. Szerencsére, miután feloldották rendkívüli állapotot, és végre megkezdhettük a felkészítő gyakorlati részét, azaz a templomi próbákat, valamelyest sikerült pótolni az előbb említett mulasztásokat. Zsúnyi Tibor atyával együttműködve nagyon szépen, gördülékenyen zajlottak a próbák, kidolgoztuk a szentmise menetét, egyeztettük az énekeket a kántorral, és ezúton is köszönetet mondok mindkettőjüknek. Tibi atya néhány újítást is hozott az elsőáldozási szertartásba, például a két szín alatti áldozást, valamint az öltözetet illetően − az elsőáldozási ruha tetejére minden gyermek egyforma fehér pelerint kapott, amit a szertartás ideje alatt viselt. Számomra ennek óriási üzenete van: Isten előtt is mindannyian egyformák vagyunk, vagyis egyformán szeret bennünket. Újdonság volt továbbá, a gyermekek szüleikkel együtt vonultak be a templomba, valamint a szertartást követő közös agapé, ami a templom udvarában került megrendezésre, minden hívőt bevonva az ünneplésbe, a közösséget erősítő élménybe. Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek, hogy megértéssel és türelemmel elfogadták ezeket a változásokat, újításokat. S végül, de nem utolsósorban, nagyon büszke vagyok a hittanosaimra, hiszen meggyőztek arról, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is lelkileg felkészültek az elsőáldozásra, a szentmisén pedig hangosan imádkoztak, szépen olvastak és nagyon ügyesen énekelték úgy az orgonás, mint a gitáros énekeket. Kívánom, hogy a Jézussal való későbbi találkozásaikban is hasonlóan szép, hitüket megerősítő élményekben részesüljenek – fogalmazott a szenttamási hitoktató.

 

 

P. L. (Fotó: S. K.)

szenttamas.rs