Felhívás

Szenttamas.rs

 

A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (elfogadva 2015. június 30-án а H/16/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. július 7-én az M/H/11/2016. és 2017. június 23-án az M/H/8/2017.  iratszámok alatt), a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnökének A Magyar Nemzeti Tanács első pályázatának kiírásáról az Európa Kollégiumban való 2017–2018. évi kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2017. július 28-án az  MNT-000980/K/2017 - O/636/1. iratszám alatt) rendelkezései alapján és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő,


PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
AZ EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
ODAÍTÉLÉSÉRE A 2017–2018. ÉVBEN (MÁSODIK KÖR)


I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Tanácsnak az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a második pályázati felhívás alapján kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2017–2018. évben, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

  • először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alapképzés bármely évfolyamára;
  • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítette őket ezen alapfeltétel alól;
  • nyilatkoznak arról, hogy a diplomázásuk után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
  • lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intézménnyel ugyanazon város területén;
  • felsőbb éves kollégiumi hallgatók esetében, hogy részt vettek a kollégium szakkollégiumi programjában;
  • a kollégium igazgatása bentlakási joguktól nem fosztotta meg a házirend megsértése miatt.

A pályázatok beadási ideje: 2017. október 10. – október 20.


II. A KOLLÉGIUMI HELYEK ODAÍTÉLÉSE
Az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma: 267.

A Tanáccsal megkötött szerződés éves időszakra megszabja az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.


III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.
A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.
A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2017. október 10-étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapjáról.
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatok átadásának határideje: 2017. október 20.

 

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs).

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

A Pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető a http://www.mnt.org.rs/ weboldalon.