Művelődés

Szenttamas.rs

GION NÁNDOR OLVASÁSI VERSENY

              A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak is meghirdeti a Gion Nándor Olvasási Versenyt.
A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Fontos, hogy minél többen könyvet vegyenek a kezükbe, vagy kedvet kapjanak ahhoz, hogy az Internet segítségével éljenek az elektronikus könyvtár nyújtotta lehetőséggel. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat eredménye érdekében (is) igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe is van. Cél továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek részt.

könyv
A verseny résztvevői 3 fős csoportokat alakítanak. A csoport tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb három művet el kell olvasnia, de minél többet olvas el, annál jobb. A csapat 7 könyvcímből (az általuk elolvasott könyvek címeiből) álló lista alapján kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat. A csapat felkészüléskor öt címet választ a listáról, tehát elméletileg öt + öt felmérőt tölt ki, időhiány miatt ez redukálódhat a zsűri döntése szerint.
A verseny lebonyolításához szükség van a magyartanárok (könyvtárosok) közreműködésére, az iskolai selejtezőt a tanárok megoldják, saját felmérésük alapján állítják össze a csapatot.
A csoportok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapokat kapnak, és a versenyzők egy-egy csoporton belül közösen oldják meg a feladatokat. Minden középiskola legfeljebb két csapatot indíthat, korcsoportonként egyet
A tartományi döntő május 19-én lesz Újvidéken. A legjobbak meghívást nyernek a Gion Nándorról elnevezett irodalmi táborba, melyet a nyári szünidőben szerveznek Újvidéken, az Apáczai Diákotthonban.

Az olvasandó művek listája

Elsősök és másodikosok csoportja

Jerome David Salinger: Zabhegyező
William Golding: A legyek ura
George Orwell: Állatfarm
Stephenie Meyer Twilight - Alkonyat
Lázár L. Ildikó: Rejtőző kavicsok
Babits Mihály: A gólyakalifa
Gion Nándor: Rózsaméz
Garaczi László: Mintha élnél. v. Pompásan buszozunk

Harmadikosok és negyedikesek

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Déry Tibor: G. A. úr X:ben
Ottlik Géza: Iskola a határon
Albert Camus: A pestis
Örkény István: Pisti a vérzivatarban
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio
Nádas Péter: Egy családregény vége
Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott

Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A verseny időpontja 2014 márciusa.
Jelentkezni lehet a következő címen: VMPE, 21000 Újvidék, Ćirpanov utca 54.
e-mail: nsvmpe@gmail.com

Forrás:
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=felhivas&id=326