Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

 

FEBRUÁR 2. – URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY Február 2-án van Urunk bemutatásának ünnepe (Lk 2,22 - 40)

(magyarlakta területeken Gyertyaszentelő Boldogasszony

néven ismerjük ezt a jeles napot).

 

Ezen a napon gyertyát áld meg az Egyház, hiszen Urunk a nemzetek világossága. Az agg Simeon magasztaló imájában is erről a világosságról beszél.

URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugatiKun Fruzsina: Gyetyaszentelő Boldogasszony liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban. Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik.

 

Forrás: Internet