Hírek

Szenttamas.rs

 

Projektumok nélkül nem lesz pénz

Együttes ülést tartottak szerdán, szeptember 23-án a szenttamási önkormányzat dísztermében a községi önkormányzat valamint a helyi civil egyesületek és szervezetek képviselői. Az összejövetelen egyetlen napirendi pont szerepelt, a civilek „szerepe” a 2016. évi költségvetési rendszer kidolgozásában. Az önkormányzat nevében a több mint 50 résztvevőt a polgármester, Zoran Mladenović, a községi közigazgatási osztály vezetője, Zoran Čalenić, továbbá a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, Szögi Erzsébet fogadta. A polgármester bevezetőjében elmondta, tekintettel arra, hogy 2015-től megszűnt a lineáris költségvetési forma és az ún. progrembüdzsé lépett életbe, nagyon fontos, hogy a civilek pontosan meghatározzák, mennyi pénzre lesz szükségük jövőre. Ezt mielőbb el kell juttatniuk az önkormányzathoz, hogy itt fel tudják mérni, mennyi pénzre lesz szükség, és ezeket az eszközöket előrelássák a költségvetés tervezésekor.

− A költségvetésben szereplő paramétereket teljesen azonos kritériumok alapján határozzuk meg, ezt minden község így csinálja. Mindannyiunk érdekében áll tehát, hogy a költségvetést január 1-jétől jól összeállítsuk, mert javításra nem lesz többé lehetőség, azaz a büdzsét nem lehet év közben módosítani. Azt már most meg tudom ígérni, hogy valamennyivel több pénzt fogunk szánni a civil szervezetek működésére, viszont csakis a  reális kereteket tarjuk szem előtt. Még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, amit az eddigi tapasztalatok mutatnak, és amit nagyon nehéz megvalósítani. Az eszközök mintegy 80 százalékát a különböző egyesületek és civil szervezetek az év első három hónapjában kérik, amikor tudvalevő, hogy a legkisebb a büdzsébe áramló pénztömeg. Ezért arra szeretnék megkérni mindenkit, hogy a tevékenységek pénzelését valamilyen módon „húzzák szét” egész évre, vagy – amennyiben lehetséges − nagyobbik részét az év második felére tervezzék, amikor a költségvetésbe több pénz áramlik – emelte ki felszólalásában a szenttamási polgármester. Hozzátette, minden intézménynek, egyesületnek és civil szervezetnek jó, átlátszó, érthető és reális költségvetésű projektumokat kell kidolgoznia, amelyeket azután a községi szakemberek segítségével átnéznek, ha kell, kijavítanak, és csak így kerül beterjesztésre a megfelelő községi szervek elé, amelyek a szükséges és reális tervezeteket az elsődleges pénzügyi tervezettel együtt javasolni fogják a községi büdzsébe. A költségvetésben tehát kizárólag céleszközöket ítélnek meg, amelyekkel az előlátott projektumokat pénzelik, utólagos módosításra és kiegészítésre nem lesz lehetőség. Mint ahogyan arra sem, hogy az időközben érkezett programokat különböző „kérelmek” alapján a büdzséből finanszírozzák.

A községi közigazgatási osztály vezetője, Zoran Čalenić, jogász, a jelenlévőknek elmagyarázta a projetumok leadására vonatkozó határidőket. Ezek szerint a „civilek” a folyó év szeptember 1-je és október 15-e között adhatják át finaszírozási kérelmeiket a pontosan kidolgozott projektummal vagy projektumokkal együtt. A dokumentációt, miután átnézik, a pénzügyi osztályon kell átadni. A pozitívan értékelt projektekről és az eszközökről a községi tanács, majd a községi képviselő-testület dönt.

Zoran Čalenić

Időben kezdjük el tehát a munkát, hogy szükség esetén tudjunk módosítani a projektumokon. Amelyik szervezet az említett határidőig nem ad be semmilyen tervet, illetve projektumot, nem kerül be a költségvetésbe, és nem számíthat községi támogatásra – emelte ki a községi közigazgatási osztály vezetője.

Mint az összejövetelen elhangzott, az állam még mindig nem adott pontos irányvonalat a községi költségvetések kidolgozására, viszont ha ez bekövetkezik, Szenttamás annyival lesz lépéselőnyben, hogy ismeretes lesz a civil szféra pénzszükséglete.

Az önkrományzat célja valójában az, hogy egy helyre gyűjtse össze, és mérlegelni tudja, a civil szervezetek, egyesületek újabb ötleteit, amelyek az egyes projekteken keresztül közösségünk, községünk polgárainak érdekeit szolgálják vagy képviselik – mondta egyebek között a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, Szögi Erzsébet. Hozzátette, a községben működő egyesületek pénzelése három pozícióról történik, a három pozíció pedig összesen a költségvetés mintegy 3 százalékát képezi.

Arra a kérdésre, hogy a projektumok pénzelésére előlátott nyertes pályázatokat ezentúl is negyedévenként vagy évente egyszerre fizetik ki, a pénzügyi szakember elmondta, valószínűleg az utóbbi mellett döntenek. Megjegyezte, hogy a gyakorlati kimutatások szerint a megítélt összeg folyósítása sem fog egyszerre történni, hanem a költségvetés bevételi oldalával párhuzamosan.

Gyűlés a civileknek a községházán képek 2015. syept. 23.

Gyűlés a civileknek a községházán képek 2015. syept. 23.

 

Paraczky László