Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Vigyük tovább a lángot!

 

Szent Tamás ünnepén, július 3-án a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban tartotta meg a Házas Hétvége szenttamási csoportja a havi találkozót. A 16 órakor kezdődött ünnepi szentmisén a Törökbecséről, Zentáról, Adáról, Moholról, Péterrévéről és a tartomány több helyiségéből érkezett családokat, házastársakat Hajdú Sándor csókai, Pásztor Árpád bácsgyulafalvi, Vreckó Ferenc zentai és Juhász György kúlai plébános nevében Szarvas Péter atya köszöntötte, aki építő jellegű hozzászólásaival támogatta a szervezet munkáját. Mint mondta, a Házas Hétvége Közösség egyik fő célja, hogy felhívja a figyelmet az életre szóló elköteleződés szerepére, a házastársak felelősségvállalására a boldog és kiegyensúlyozott család kialakulásában. Ehhez viszont elengedhetetlen a kölcsönös bizalom, ami tulajdonképppen az alapot képezi. Példaként Tamás apostolt, a ,,hitetlent”, azaz Szent Tamást említette, aki jelen volt, amikor Jézus megjövendölte szenvedését és halálát: ‒ Az apostolok ellenkeztek ,,Uram! Ez nem történhet meg veled!” De Tamás mást mond: ‒ Menjünk, és mi is haljunk meg vele együtt! Nagyon nagy volt a lelkesedés Tamásban, aki nem kérdőjelezte meg Jézus szavait. Halálba menő szeretetről, lelkesedésről, odaadásról beszélt. Az alapítás után azzal lettünk tagjai a hétvégés közösségnek, hogy a hovatartozás sokszor áldozatot is kíván tőlünk. Újítsuk meg odaadó szeretetünket, még akkor is, ha nem értjük mindig, hogy hova és miért hív bennünket az Úr. Csak általa juthatunk előbbre. Végigjárta az utat, amelyen nekünk is járnunk kell. Lehet öröm vagy bánat, megértés vagy elutasítás, vagy ha akaratunkat ellenszenvvel fogadják, vagy ha éppen egyesek szerint oktalanok vagyunk. Legyünk oktalanok Krisztusért, és legyünk bölcsek Krisztusban, aki ma is mellettünk van minden úton, amelyiken elindulunk – mutatott rá a szenttamási plébános. Hozzátette, Isten mindig szeret bennünket: akkor is, ha minden jól megy, és akkor is, ha baj ér bennünket: ‒ Tartsuk meg a közösséget, tegyünk mindent hittel, reménységgel és szeretettel: akkor is, ha csalódunk, ha nem értjük Isten akaratát, de akkor is, ha úgy érezzük: belefáradtunk. Fontos, hogy őrizzük a lángot tovább. Ne hamut szedegessünk össze, hanem tartsuk fent a lángot, tápláljuk, hogy tovább égjen! Fáklyák, mécsesek: vigyük tovább a lángot!

A házas hétvégés találkozóról és a mozgalomról a szentmisét követően Nagy József zentai plébános osztotta meg gondolatait: ‒ Ez olyan gyakorlat, ami az érzések szintjén tanít meg kommunikálni. Egy sokkal komolyabb kommunikációt eredményez a házaspárok között, ami valóban elmélyíti a kapcsolatukat. Ezen kívül közösséget formál, összetartja a családokat. Papok, szerzetesek is beletartoznak, mert az ő kapcsolatuk is hasonló, csak nem egy személlyel, hanem a hívőközösséggel kötelezték el életre szólóan magukat. Részünkről a közösséghez fordulás segít abban, hogy jobban elfogadjuk és megértsük a hívőközösséget. Nem csak úgy, hogy ügyet intézünk az emberrel, hanem azt is megértjük, ami belül van. A közösség világméretű, sok százezer családot, házasságot ölel fel. Tudomásom szerint itt Vajdaságban közel 400 család tartozik több-kevesebb intenzitással a közösséghez – mondta a zentai atya. 

P. L.