Emlékezünk

Szenttamás

 

IN MEMORIAM

Sziveri Géza

(1945‒2020)

 

Sziveri Géza 1945-ben született a bánáti Muzslyán. Feleségével, Lídiával kezdő pedagógusként 1968. szeptember 1-jétől Szenttamáson a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában kezdtek el dolgozni. Mindketten műszaki oktatást tanítottak. Géza mindaz mellett, hogy évente közlekedésbiztonsági versenyre készítette fel a kerékpáros és gyalogos diákokat, ősszel és tavasszal több fásítási és takarítási akciót szervezett, aktívan kivette részét a különbözö környezetvédelmi akciókból. 1972-ben, amikor a helyi Svetozar Miletić Gimnáziumban beindult a magyar nyelvű oktatás, egy ideig ott, később Temerinben (is) tanított. Néhány év után visszatért a szenttamási iskolába, ahonnan 2008-ban vonult nyugdíjba. Határozott fellépésű tanár volt, szerette a diákokat. Emlékezetesek maradtak a tanulók számára szervezett kerékpáros kirándulások Bánátba, az aracsi pusztatemplomhoz, az écskai kastélyhoz, Erzsébetlakra, a Császár-tóhoz, útközben pedig minden alkalommal betértek Becskerekre és szülőfalujába, Muzslyára. Ezekből a kirándulásokból alakult ki a 2002-ben szervezett első autóbuszos kirándulás az Eleméren október 6-án sorra kerülő megemlékezésre, amely később − szervezésének köszönve − hagyományossá vált.

Nagyon szerette a virágokat, szabadidejében majd nyugdíjas korában folyamatosan virágkertészettel foglalkozott.

Sziveri Gézát 2020.01.11-én 13.00 órakor helyezik örök nyugalomra a nagybecskereki katolikus temetőben.

Nyugodjék békében!

 

szenttamas.rs