Művelődés

Szenttamas.rs

Újrarajzolt Gárdonyi-portré

Bence Erika tartott előadást Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója kapcsán a Szenttamási Népkönyvtárban

A  magyar irodalom egyik legismertebb életművéről, a Gárdonyi-opusról szólt a  szenttamási könyvtár szervezésében megtartott irodalmi est, dr. Bence Erika A tanító című előadása. Miként a cím jelöli, a Gárdonyi-életmű, különösen annak a történelemről szóló regényvilága, a múltnak, a példaadás szolgálatába állított változatát képviseli.

Dr. Bence Erika
Gárdonyi irodalmi est 2013. nov. 12.
Az est keretében szó esett Gárdonyi Géza személyiségéről, írói habitusáról és kötődéseiről, az életéhez kapcsolható sztereotípiákról és legendákról. A közönség képet kapott az író regényeinek történeti kötődéseiről, illetve a legújabb magyar irodalomhoz kapcsolódó témáiról. Igen érzékletes tartalmai voltak Bence Erika előadásának a legismertebb Gárdonyi-regény, az Egri csillagok világáról, más regényekhez való kapcsolódásáról, olvasási kultuszáról, filmes átlényegítéséről szóló részletei. A történelmi személyiség (pl. Attila, a hun) újrarajzolt portréja bontakozott ki A láthatatlan ember elemzéséből. Szó esett továbbá Gárdonyi prózájának a népies századvégi prózához, a magyar lélektani regényhez való kötődéseiről.
A színes mozaikkockákból építkező előadás révén a másfél évszázada született író portréja is árnyaltabb fénybe került az opus tanulságai iránt érdeklődő közönség előtt.
Az előadást követően Németh Dezső bemutatta a szenttamas.rs honlapot, amely magyar nyelven tájékoztat a községi eseményekről.
Paraczky László 2013