Hírek

Szenttamás.rs

 

 

Kémiai jójó és mindent tudó robot is látható volt a Tudományfesztiválon

 

A szenttamási Jovana Jovanović Zmaj Általános Iskolában pénteken lezajlott a sorrendben VI. Zmaj Tudományfesztivál. Idén a rendezvény a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Együtt a közösségért pályázatán egymillió dinárt nyert az iskola korszerű tanfelszerelésre és taneszközökre.

‒ A NIS az idén egymillió dinárt különített el a tanításhoz szükséges, korszerű felszerelés, számítógép, kivetítő és fehér tábla vásárlására. Mindegyikből nyolcat sikerült vásárolni. A diákok mellett számos látogató, érdeklődő, középiskolás és egyetemista a Zmaj Tudományfesztivál keretében együtt követhette a filmeket, animációkat, műhelymunkákat és versenyeket, amelyeket a szervezők erre a napra készítettek. A rendezvény megnyitóján Szenttamás polgármestere, Radivoj Paroški, kitért a NIS-szel való szoros együttműködésre, amely – mint mondta ‒ az utóbbi időben mind intenzívebben hozzájárul a községünkben élők mindennapjaihoz: ‒ A vállalattal közösen oldjuk meg azokat a projektumokat, amelyek a szenttamásiak életfeltételeinek javítását látták elő. Egyik ilyen sikeres projektum a jelenlegi Tudományfesztivál, és a Jovan Jovanović Zmaj iskola tanfelszerelésének a bővítése. A NIS-ben felismerték az itteni tanárok és diákok szükségleteit, és biztosítottak eszközöket a korszerűbb tanításhoz – magyarázta a polgármester.‒ A munka jövője szlogennel összhangban az idén az Együtt a közösségért pályázat keretében támogattuk a benyújtott oktatási, tudományos, sport és környezetvédelmi projektumokat. Ennek egyik példája éppen a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, amely számára korszerű tanfelszerelésre, számítógépek, kivetítők és fehér táblák vásárlásához biztosítottunk támogatást. Ezáltal pedig az itt tanulóknak lehetővé tettük a minőségesebb, korszerűbb oktatási feltételeket, hiszen innentől kezdve a diákok érdekes és interaktív módon tanulhatnak, kiegészítve ezáltal a már meglévő és a fejlődő ismeretek iránti fokozottabb érdeklődést – emelte ki a fesztivál megnyitóját követően Stefan Despotović, a NIS kommunikációs igazgatója.A Zmaj Tudományfesztivál koordinátora, Vörös Adrianna biológia szakos tanárnő portálunknak elmondta, a korszerű tanítás korszerű technikai eszközöket igényel, elengedhetetlen része a multimediális eszközök segítségével bemutatható prezentációk, kisfilmek, interaktív programok alkalmazása: ‒ A tanításon kívüli nevelő-oktató céllal szervezett akciók, mint például a mi fesztiválunk is, ide sorolhatók. Célunk, hogy korszerű eszközöket alkalmazzunk, melyek által betekintést nyernek a tanulók és a látogatók a különböző tudományokba. Egyszerűbben fogalmazva, az elméleti tudás biztosítása mellett egyaránt fontosnak tartjuk a gyakorlati részét is egy-egy tudománynak, és ezt csakis modern, új eszközök segítségével tudjuk tanulóinknak biztosítani. Mint mondta, az előző évekhez képest az idén más koncepcióra épül a fesztivál: ‒ A tudományos műhelymunkák, kísérletek nem egy helyen, hanem külön tantermekben várták az érdeklődőket. Azért a tantermekben, mert így minden tudományág, esetünkben tantárgy, a gyakorlatban is alkalmazhatta a modern oktatási eszközöket. Hónapok óta 15 szaktanár és kb. 100 gyerek készült lelkesen a fesztiválra. A kémia, fizika, biológia, matematika, német nyelv, angol nyelv, történelem és földrajz szakos kollégák számos érdekes kísérletet, vetélkedőt, prezentációt készítettek a látogatók és diákok részére. Az idén egy alsós tagozat is képviseltette magát, de itt voltak a turiai Petar Drapsin Általános Iskola is tanulói is. A témákat ismertetve el kell még mondani, hogy olyan dolgokra törekedtünk, amelyek a tudományos és kísérleti bemutatók mellett egyformán felkeltették a látogatók figyelmét. Így például biológiából a csodálatos tengeri világ, a csontfelépítés és az érzékszerveink játéka, kémiából pedig tejes tűzijátékot, kémiai jojót és lebegő citrusokat láthattak az érdeklődők. A fizikai kísérletek a nem newtoni folyadék, az atmoszféra és a hidrosztatikus nyomás bemutatásán alapultak. Történelemből az ókori birodalom híres személyei kerültek a figyelem középpontjában, a nyelvtudományok területén pedig érdekes fejtörők, találós kérdések várták a diákokat. A műszaki és informatika tantárgyból a programozás világában nyerhettek betekintést az érdeklődők, de a kis távvezérlésű, mindentudó robot és a robotika világa is érdekelt mindenkit. Matematikából a filmes bemutatók mellett különböző versenyfeladatokat kellett megoldani, földrajzból pedig a világ csodáit tekinthették meg az érdeklődők – sorolta a rendezvény koordinátora. Hozzátette, az alsósok számára a környezetvédelemmel kapcsolatos témákra helyezték a hangsúlyt. Mint szervezők, ezúton is köszönetet mondunk a NIS vállalatnak, a szenttamási önkormányzatnak, tanárainknak, kollégáinknak, igazgatónknak, az ügyeletes tanároknak és a legfőképpen azoknak a tanulóknak, akik önzetlenül, idejüket, energiájukat nem sajnálva igyekeztek elénk varázsolni egy tudományos világot, mely által nyitottabbak, tájékozottabbak lehetünk. Ezzel bebizonyították, hogy igenis az övék a jövő, és innen kerülnek majd ki a kis Nikola Teslák, Darwinok, Newtonok, Mengyelejevek. Csak egy kis bíztatás kell hozzá, és ők a maximumot nyújtják.

Matarugin Elvira tanítónő elégedetten nyilatkozott a rendezvényről. Mint mondta, a másodikos diákokkal körüljárták a tantermeket, és a gyerekek nem győztek csodálkozni a sok-sok bemutatott érdekességen: ‒ Megtekintettük a biológia, a kémia, a német, a matematika és a történelemből tervezett bemutatókat. A többire sajnos nem jutott időnk. Nagyon szép és érdekes volt az idei rendezvény, és biztos vagyok benne, hogy a gyerekek a sok élmény mellett a tudományra is fogékonyak.

 

Paraczky László (Fotó: Dejan Krstić)