KKT

Szenttamas.rs

Kedden április 22-én a KKT 7. ülése

Željko Bogojević, a Községi Képviselő-testület elnöke 2013. április 22-re hívta össze a szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben a 7. rendes ülését a községháza nagytermében 14 órai kezdettel.

Az ülésre az elnök a következő napirendet javasolja:

1. A Községi Képviselő-testület képviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása.

2. A Községi Képviselő-testület képviselői mandátum megerősítésére vonatkozó határozatjavaslat.

3. A Községi Képviselő-testület 6. ülése jegyzőkönyvének az elfogadása.

4. A Szenttamás község területén működő iskoláskor előtti intézmények hálózatának megállapítására vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása.

5. A Szenttamás község területén működő általános iskolák hálózatának megállapítására vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása.

6. Határozatjavaslat elfogadása a Sport és Idegenforgalmi Központ alapszabályzatának a módosításáról.

7. Határozatjavaslat a Szenttamás Község Területrendezési Tervének az elfogadásáról.

8. Határozatjavaslat a Városi Telekhasználati Határozat módosításáról.

9. Határozatjavaslat a városközi utasforgalom megszervezéséről.

10. Beszámoló a Dr. Đorđe Bastić Egészségház 2012. évi zárszámadásáról.

11. A Dr. Đorđe Bastić Egészségház 2013. évi munka és pénzügyi tervének a előterjesztése.

12. Végzésjavaslat a Graditelj Kommunális Közválalat 2012. évi munkaprogramjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról.

13. Végzésjavaslat a Községi Településrendezési, Építésügyi Igazgatóság 2012. évi zárszámadásáról és annak elfogadása.

14. Végzésjavaslat a szenttamási Népjóléti és Védelmi Központ 2012. évi munkájáról és annak elfogadása.

15. Végzésjavaslat a szenttamási Népjóléti és Védelmi Központ 2013. évi munkatervéről.

16. Végzésjavaslat a szenttamási Népkönyvtár 2012. évi munkájáról.

17. Végzésjavaslat a szenttamási Kultúrotthon 2012. évi munkájáról.

18. Végzésjavaslat a szenttamási Sport és Idegenforgalmi Központ 2012. évi munkájáról.

19. Végzésjavaslat a Szenttamási Helyi Közösség 2012. évi munkájáról.

20. Végzésjavaslat a Szenttamási Helyi Közösség 2013. évi munkatervéről.

21. Végzésjavaslat a Turiai Helyi Közösség 2012. évi munkájáról.

22. Végzésjavaslat a Turiai Helyi Közösség 2013. évi munkatervéről.

23. Végzésjavaslat a Nádalyai Helyi Közösség 2012. évi munkájáról.

24. Végzésjavaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2012. évi jelentéséről.

25. Végzésjavaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskarának 2013. munkatervéről.

26. Végzésjavaslat a Srbobran név használatáról.

27. Határozatjavaslat a Kinevezési Bizottság összetételéről.

28. Végzésjavaslat a Községi Választási Bizottság állandó tagjainak a kinevezésére és megváltoztatására

29. Végzésjavaslat a Dr. Đorđe Bastić Egészségház Igazgatóbizottság elnökéről és tagjairól.

30. Beszámoló a lefolytatott községi mezőgazdasági állami tulajdonban levő földterület bérbeadásáról.

31. Beszámoló az Ankétbizottság munkájáról az elmúlt időszakban.

32. Képviselői kérdések.