Önkormányzat

Szenttamas.rs

MEGTARTOTTA 13. ÜLÉSÉT A SZENTTAMÁSI KKT

                A szenttamási Községi Képviselő Testület sorrendben 13. rendes ülését 25 napirendi ponttal december 5-én 14 órai kezdettel tartották. Az önkormányzat dísztermében a csütörtöki ülésen több mint két és fél órán keresztül a pénzről folyt a vita, hogy ki mennyit költött, miért és mire. A második napirendi pont keretében határozat született a községi költségvetés idei évi harmadik módosításáról, majd a képviselők az adminisztrációs, a kommunális és a telekhasználat utáni adózási határozatok módosításairól vitáztak. Az ellenzék több kifogást is emelt a már kiküldött adócédulákon előforduló hibákról, az ingatlan utáni adó nagyságának meghatározásáról, a hatalmi koalíció pedig érvekkel támasztotta alá az adózási illetékek módosításának szükségességét. Az ellenzékben lévő Demokrata Párt képviselői azt kifogásolták, hogy az önkormányzat negyedévenként kirótt adójára külön kamatot számolnak fel. Szerintük az év vége előtt meghatározott és kézbesített számlákon nagyon magas az ilyen kamatok összege, és ez amúgy is sújtja az elszegényedett polgárokat. A Szerb Haladó Párt (ugyancsak ellenzéki) képviselői pedig azt javasolták, hogy az évi adó összegét már a folyó év márciusában határozzák meg, és az erről szóló értesítéseket is ekkor kézbesítsék, ne pedig utólag. A Szerb Haladó Párt képviselői szerint minden téren és a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell az adókulcsokat, és külön értesíteni a polgárokat a be nem fizetett adó utáni kamatok magasságáról. A hatalmi koalíció tagjai elvetették ezeket a javaslatokat és az előrelátott határozatok kerültek elfogadásra.

KKT 13. december 5.
A következő napirendi pont keretében az önkormányzat munkájának részbeni átszervezéséről folyt a vita. Az előrelátott tervek szerint az önkormányzathoz tartozó mezőőri  szolgálat ezentúl a Graditelj Kommunális Szolgálat egyik munkaosztályát képezné, aminek nincs törvényes akadálya, ugyanis a közvállalat alapszabályzata szerint erre van lehetőség, ugyanakkor kevesebben dolgozó van a vállalatban, mint lehetne. A magyarázat szerint a mezőőri szolgálat működésére többféle megoldás is létezik, a tartományban pedig több példa van rá, hogy a kommunális közvállalat részeként, de önálló szervként is dolgozik. Az ellenzék részéről több kérdés is felmerült az átszervezés ezen módjának következményeiről. Felvetették, hogy az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő és szerteágazó tevékenységet végző közvállalat számára csak teher lenne még egy osztály becsatolása, továbbá bizonytalanná válna a mezőőrök jövedelemforrása is. Radivoj Paroški, a SZHP képviselője szerint pozitív dolog, hogy az önkormányzat csökkenti az alkalmazottak számát, ugyanakkor feltette a kérdést, hogy a polgároknak a közművesítési szolgálat és a kommunális járulékok díjának befizetésével együtt a mezőőrök bérét is kell-e majd fizetniük. A kérdésre Zoran Mladenović polgármester válaszolt, aki többek között elmondta, hogy a mezőőri szolgálatot továbbra is a község pénzeli majd, a működésükhöz szükséges teljes felszerelést pedig továbbra is használni fogják, ugyanis erről a Graditelj Közvállalattal szerződést írnak alá. Hozzátette, a szolgálatból senki sem marad munka nélkül, és az eddigi mezőőr illetéket pedig megszüntetik, hiszen a tartományban mindössze két községben létezik ilyen illeték, és az egyik éppen Szenttamás.

KKT 13. december 5.

Az ülés folytatásában az idei költségvetés január–szeptemberi időszakra vonatkozó felhasználásának részleteit a Községi Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője, Szögi Erzsébet ismertette a jelenlévőkkel. Az előzőekhez hasonlóan ezt a napirendi pontot is a hatalmi koalíció szavazattöbbségél megszavazta.
Az ülés folytatásában a községi infrastrukturális beruházások 2013. évi tervének a módosítására, a közvállalatok, helyi közösségek idei munkaprogramjainak valamint az elmúlt évi munkabeszámolók és tervezetek beterjesztésére és elfogadására került sor. Ezt követően szinte rutinosan határoztak a község területén működő közvállalatok igazgatóinak felmentéséről és megválasztásáról, valamint az új tagok kinevezéséről a gimnázium és az iskoláskor előtti intézmények iskolaszékeibe és igazgatóbizottságaiba.
Az ülés végén a képviselői kérdések is elhangzottak. Svetlana Djordjin képviselő a belügyi szervekhez intézett kérdésében arra szeretne választ kapni, hogy ki és mikor fogja megjavítani a Nádalja központjában teljesen tönkretett villanyrendőröket és az elmúlt heti randalírozás következményeit, melyet nem hivatalos értesülések szerint három kiskorú személy követett el. Radivoj Paroški képviselő tekintettel, hogy az előző ülésen feltett kérdéseire nem kapott választ, most újra kérdezi: Milyen kritériumok alapján állította össze a községi tanács a közmunkák elvégzésének sorrendjét? Mikor fogják szanálni az ókéri út egy részét, melyet azon lévő csatorna ásása közben megrongáltak? Történetek e lépések az önkormányzat részéről, hogy felmérjék a károkat, melyet a Zmaj utcában lévő vállalatoknak okoznak azzal, hogy az utca hónapok óta járhatatlan, továbbá, hogy mikor fejezik be teljes egészében a Zmaj utcában folyó munkálatokat.

Paraczky László, 2013. 12. 05.