KKT

Szenttamas.rs

Megtartotta 7. ülését a Szenttamási Képviselő Testület

Željko Bogojević, a Községi képviselő testület elnöke elnökletével, április 22-én tartotta meg 7. rendes ülését a szenttamási kkt. Az ülésen a képvilselők mellett jelen volt Zoran Mladenović polgármester, Slobodanka Gradinac polgármester-helyettes, a Községi Tanács tagjai, a Képviselő-testület titkára, az önkormányzat titkára, az osztályvezetők, a Helyi Közösségek Tanácsának képviselői, a Dr. Đorđe Bastić egészségház igazgatója, valamint azon ntézmények és közvállatok igazgatói, melyeknek alapítója a kkt. Az ülés kezdetén bővítették a napirendet, így a résztvevők 35 pontról vitáztak.

A keddi ülésen elfogadásra került egy képviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó határozat és megerősítették az új képviselő mandátumát, elfogadták a 6. ülés jegyzőkönyvét, a község területén működő iskoláskor előtti intézmények, és általános iskolák hálózatára vonatkozó rendeletet, a Sport és Idegenforgalmi Központ alapszabályzatának módosítását, a Községi Területrendezési Tervet, valamint a Városi Telekhasználati Határozat módosítását. Ugyancsak határozat született a városközi utasforgalom megszervezéséről, elfogadták a Dr. Đorđe Bastić egészségház 2012. évi zárszámadásáról szóló jelentést, valamint az intézmény idei évre vonatkozó pénzügyi-, és munkatervét.

Elfogadásra került továbbá a Graditelj Közvállalat 2012. évi munkaprogramjáról szóló jelentés, a Községi Településrendezési, Építésügyi Igazgatóság tavalyi zárszámadása, a Népjóléti és Védelmi Központ 2012. évi munkájáról való jelentés, valamint annak idei évre vonatkozó munkaterve. A további napirendi pontok keretében elfogadásra kerültek a Népkönyvtár-, a Kultúrotthon-, a Sport és Idegenforgalmi Központ-,a szenttamási-, a túriai -, és a nádaljai Helyi Közösségek 2012. évi munkájáról szóló jelentések, majd pedig a három helyi közösség idei évi munkatervét vitatták meg és fogadták el. A képviselők szinte vita nélkül szavazták meg a rendkívüli helyzetek községi törzskarának munkájáról szóló jelentést és idei munkatervét. Határozat született a Srbobran név használatáról, a Kinevezési Bizottság összetételéről, a Községi Választási Bizottság állandó tagjairól, a Dr. Đorđe Bastić Egészségház Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről, az állami tulajdonban levő megművelhető földterületek bérbeadásáról, valamint meghallgatták a kkt által kinevezett Ankétbizottság eddig munkájáról szóló beszámolót.

Az utólag javasolt napirendi pontokat illetően záradékokat fogadtak el a Tartományi Kormány Nyilatkozatával kapcsolatban,megszavazták a túriai benzinkút újbóli megnyitását, valamit azt a javaslatot hogy a önkormányzat dolgozza ki a tulajdonában levő személygépkocsik használatára vonatkozó szabályzatot.

Az ülés végén elhangzottak a képviselői kérdések is.