Hírek

Szenttamas.rs

 

Lezajlott a 16. KKT ülés

 

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorredben 16. rendes ülését december 5-én tartották. Az ülésre Milena Alargić házelnök 18 napirendi pontot terjesztett be, amelyek között nyolc végzés, egy-egy tanulmány és tervezet, két beszámoló és négy határozat szerepelt.

Az ülés elején a képviselők először az urnák elé járultak, ugyanis változás történt a Szerb Haladó Párt frakciójában, Gordana Mrkšić Jeftić helyére Ljiljana Palazačić került.

A folytatásban szavazattöbbséggel elfogadásra került a községi költségvetés negyedik módosítása és az ötödik napirendi pont is, amely az egyetemista ösztöndíjra vonakozott. Ezen határozattal, amely nagyon is fontos a továbbtanulók számára, pontosították a községi támogatás egyes feltételeit, továbbá az ösztöndíj nagyságát.

Az ösztöndíjat Szenttamás község diákjai oktatásának és képzésének pénzelése érdekében folyósítja az önkormányzat. A havi ösztöndíj összege behatárolt, azaz csak az adóköteles járandóság alatti összegek kerülnek kifizetésre. A községi tanács az ösztondíjpályázat kiírására, a beéérkezett pályázatok feldolgozására és az ösztöndíjak odaítélésére külön bizottságot alakít négyéves megbízatással.

A keddi KKT ülésen vita nélkül elfogadták az autó-taxi személyszállítással kapcsolatos döntés módosításait, a nem beépített telek megművelhető földterületkénti bérbeadásról szóló határozatot és a gyűlekezésre előlátott hely meghatározásáról szóló döntést.

A helyi parlament elfogadta továbbá az Újrahasznosítási udvar az építési hulladék újrafeldolgozásához elnevezésű, befejezetlen építési terület elidegenítésének indoklásával kapcsolatos és a beruházási projekt megvalósítása céljából kidolgozott tanulmányt, a községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéseket a januártól szeptemberig tartó időszakra, az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 2016/2017. évi munkajelentését, továbbá a 2017/2018. évre vonatkozó munkatervét.

Az ülésen határozatot hoztak az új községi válságtörzs megalakításáról, a Jovan Jovanović Zmaj és a Vuk Karadžić Általános Iskola új iskolaszéke tagjainak kinevezéséről, továbbá a Testnevelési, Rekreációs és Turisztikai Intézmény új igazgatóbizottságának a kinevezéséről. A mindössze másfél órás ülés ezúttal is a képviselői kérdésekkel zárult.

szenttamas.rs (Fotó: A. Š.)