Hírek

Szenttamas.rs

 

 

Lezajlott a szenttamási KKT 18. ülése

Leváltották dr. Svetlana Rajakot, az egészségház igazgatóját

Az idei első, sorredben pedig 18. ülését tartotta hétfőn a szenttamási Községi Képviselő-testület. Az ülésen összesen nyolc napirendi pont szerepelt, ennek ellenére a képviselők több mint 3 és fél órát vitáztak.

A jelenlévők az első napirendi pont, az elmúlt ülés rövid jegyzőkönyvének elfogadása után jóváhagyták egy külső revizor alkalmazását a 2017. évi községi zárszámadás átvilágítására. Határozatot hoztak továbbá a sutomorei Srbobran nyaralót irányító vállalat felügyelőbizottságának a kinevezéséről, és elfogadásra került a Graditelj Közvállalat 2018. évi munkaprogramja is.

Az ülés folytatásában három napirendi pont alatt a Dr. Đorđe Bastić Egészségházat érintő kérdésekről igen heves vita alakult ki. Dr. Ilija Gazepov, a községi tanács egészségügyi tanácsosa a primáris egészségvédelemről szóló jelentésében felvetette azokat a mulasztásokat, amelyek az elmúlt év utolsó negyedében történtek az egészségházban. Kiemelte, az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tételét megcélzó projektumokra előlátott eszközöket nem költötték el, továbbá nem valósultak meg azok a programok, amelyek szerint a polgárok ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek volna részt. Mint mondta, megszűnt az éveken át tartó szoros kapcsolat az egészségház és az önkormányzat között, ami az intézmény jó működésének egyik alapfeltétele. Őt követően az egészségház igazgatója, dr. Svetlana Rajak kért szót, és cáfolta dr. Gazepov állításait. Szerinte túl rövid ideig állt az intézmény élén, hogy bármilyen bírálat érje munkáját, és az egész leváltásnak politikai háttere van. Őt követően az ellenzék képviselői vették védelmükbe az igazgatónőt, akit végül szavazattöbbséggel leváltottak, helyébe pedig megbízott igazgatóként dr. Rade Ostojić, fogorvos került.

Az újonnan kinevezett igazgató megköszönte a képviselők bizalmát, és felvázolta az intézményre váró legfontosabb feladatokat. Kiemelte, sokkal többet kell tenni a különféle betegségek megelőzésére tett felhívások területén, az egészségügyi ellátásban dolgozóknak pedig mindennap a maximumot kell nyújtaniuk, ugyanis mindig a páciens van az első helyen: ‒ Több éve dolgozom az intézményben, és úgy gondolom, hogy az önkormányzati támogatás igen jelentős. Amennyiben ezeket az eszközöket megfelelő módon kezeljük, egy korszerű, minden technikai és egyéb igénynek megfelelő egészségházban dolgozhatunk – mondta a megbízott igazgató.

Az ülés végén a képviselői kérdések is elhangzottak.

P. L.