Hírek

Szenttamas.rs

 

Igazgatócsere a Graditelj Közvállalatban

A szenttamási  Községi Képviselő-testület sorredben 28. rendes ülését szeptember 8-án tartották. Az ülésre Radivoj Paroški házelnök 14 napirendi pontot terjesztett be.

Az ülés kezdetén Željko Bogojević (DP) ellenzéki képviselő mintegy 15 napirendi ponttal szerette volna bőviteni a 14 előlátott napirendi pontot. A képviselő-testület elnöke Radivoj Paroški (SZHP) javaslatára Bogojević képviselő 10 percet kapott a javasolt napirendi pontok indoklására, amelyet végül is szavazattöbséggel elvetettek. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a képviselők határozatot fogadtak el a csapadékelvezető rendszer kiépítésének tervezetéről, a nádaljai Szent Szávó utca 26/a. szám alatti ingatlan elidegenítéséről. Határozat született továbbá a községi tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti díjának megváltoztatásáról, a temetők rendezésének és a temetkezési szolgálatról szóló határozat módosításáról, a kommunális rendről szóló határozat módosításáról, valamint a község területén lévő rendről, tisztaságról és a szeméttelep rendezéséről is. Az ülésen szavazattöbséggel elfogadták a községi költségvetés idei januárjúniusi időszakra vonatkozó jelentését, továbbá a Községi Településrendezési és Építkezési Közvállalat idei évre vonatkozó munkatervének második módosítását is.

A 10. és 11. napirendi pont, amelyben menesztették a helyi Graditelj Közvállalat megbízott igazgatóját, és újat neveztek ki, csaknem egyórás vitát váltott ki a szenttamási parlament ülésén. Az idén februárban, miután a Szerb Haladó Párt frakciója koalícióra lépett a Szocialta Párttal, és így bekerült a községi hatalomba, a közvállalat megbízott igazgatójának   Goran Gligorić bányászmérnököt javasolta, aki ezt a tisztséget áprilistól töltötte be. A párt szerint azonban Gligorić az elmúlt hónapokban nem látta el kellőképpen ezt a feladatot, ezért leváltását javasolták, helyére pedig Neško Čestić vállakozót ajánlották.

Aleksandar Jojkić (VSZL) a KKT alelnöke szerint a káderbizottság semmilyen törvényes akadályt nem állapított meg, hogy leváltsák a megbízott igazgatót. Mint mondta, az új jelölt esetében a formális feltétetelek megvannak, a cserének nincs jogi akadálya.

Milena Alargić, a haladók frakcióvezetője szerint az új igazgató előtt nagyon nehéz kihívás és még nehezebb, összetettebb feladatok állnak, hiszen a vállalat sokrétű tevékenységet folytat:

− A vállalat sikere, de sikertelensége is közvetlen kihatással van az itt élő polgárokra, ezért külön oda kell figyelnünk arra, amit teszünk. Nagy szükség van ebben a kicsi, de jelentős vállalatban a hatékonyabb és minőségesebb munkára és szolgáltatásokra. Nem gondolom azt, hogy Čestić úrnak könnyű munkája lesz, de örülök, hogy elvállalta a megbizatást. Bízunk benne, hogy sikeresebben vezeti a vállalatot, mint elődje – emelte ki a képviselő.

Željko Bogojević (DP) ellenzéki képviselő szerint az igazgatócsere forgatókönyve ugyanolyan, mint néhány hónappal ezelőtt, és amivel a haladók semmi újat, semmilyen változást nem hoztak:

− Ugyanazt halljuk, mint három hónappal ezelőtt, hogy a jelölt milyen képzett szakember. Lehet, hogy ő is csak három hónapig marad. Neško Čestić úr életrajzából kiemelhető, hogy 2011-ben szerzett oklevelet, ugyanakkor Ausztriában három vállakozása is van. Mint írja, német nyelvű vendéglátóipari középiskolát végzett, de nem mellékelte diplomáit, így csak találgatni tudunk, hogy milyen középiskolai végzettsége van. Ismert közéleti személyiségről van szó, aki nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor elvállalta a közvállalat igazgatói székét – mondta többek között Bogojević.

 Đorđe Džekov (SZHP) képviselő felszólalásában kiemelte, Čestić urat gyermekkorától ismeri, és biztos abban, hogy a külföldön eltöltött 20 év alatt sok munkatapasztalatot gyűjtött.

− Kitűnően beszéli a német nyelvet és bátran elvállalta, hogy minden tőle telhetőt megtesz a vállalat előrehaladása érdekében. Szerintem nincs szüksége semmiféle tanácsadásra, hiszen bőven van tapasztalata az emberekkel való munkában – mondta többek között a képviselő.

A vita végén a Graditelj Közvállalat élére 17 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal a képviselő testület Neško Čestić vállalkozót nevezte ki.

Az ülés folytatásában határozat született a Községi Biztonsági Tanács, továbbá a Községi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Tanács új tagjainak kinevezéséről.

Az ülés 13 óra 30 perkor a képviselői kérdésekkel ért véget.

KKT 28. ülése, képek 2015. szeptember 8.

KKT 28. ülése, képek 2015. szeptember 8.

KKT 28. ülése, képek 2015. szeptember 8.

KKT 28. ülése, képek 2015. szeptember 8.

KKT 28. ülése, képek 2015. szeptember 8.

 

Paraczky László (Fotó: A. Š)