Hírek

Szenttamas.rs

 

Mindössze 40 perces ülés volt

Milena Alargić, a Községi Képviselő-testület elnöke 2019. február 28-ára hívta össze a szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben 30. ülését, amelyen 15 napirendi pont szerepelt. Az ülésen, amely mindössze 40 percig tartott, az ellenzék nem vett részt.

A képviselő-testület tegnapi ülésén az előző ülés jegyzőkönyve mellett a képviselők megvitatták és megszavazták a község statutumának legújabb változatát, határozatot hoztak egy külső revizor alkalmazásáról az 2018. évi községi zárszámadás átvilágítására, továbbá határozatot hoztak a település legújabb területrendezési tervéről, valamint az új 110/20 kV trafóállomás részletes területrendezési tervéről. Napirenden szerepelt még néhány helyi illeték nagyságának a meghatározása, a Graditelj Közvállalat, a Községi Jogvédő és több, a Községi Képviselő-testület által alapított bizottság munkabeszámolója.

Az ellenzék képviselői be sem mentek az ülésre, helyette a községháza előtti parkban bojkottálták a ház munkáját. Az ülés kezdetével egyidejűleg maguk elé tartották az Egy az ötmillióból tiltakozó megmozdulás transzparensét, és elmondták, február 28-tól a továbbiakig nem vesznek részt a helyi parlament munkájában. Döntésüket azzal indokolták, hogy az ellenzék által hivatalosan többször is feltett és a polgárokat közvetlen érintő ún. kényes kérdésekre mindeddig nem kaptak választ. 

szenttamas.rs