Hírek

Szenttamas.rs

 

Lezajlott a szenttamási kkt 34. ülése

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben 34. ülését 2019. augusztus 1-jén tartották a községháza dísztermében. Az ülés elején előlátott 11 napirendi pontot 12-re bővítették, így megvitatásra került az építkezési földterület 2019. évi rendezésére, elidegenítésére és bérbeadására vonatkozó program módosítása is.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a képviselők vita nélkül elfogadták a következő napirendi pontokat: a testület munkaszabályzatát, a községi költségvetés idei év első hat hónapjára vonatkozó jelentést, határozatot hoztak az önkormányzatban határozatlan időre alkalmazottak maximális létszámának módosításáról a 2017. évre vonatkozóan, határozat született az önkormányzati közigazgatásról szóló határozat módosításáról, határozatot fogadtak el az évi mezőgazdasági földterület védelmi, rendezési és használati programjáról a 2019-es évre, és végzés született a szenttamási Szociális Központ ügyvezető testületének elnökéről és tagságáról szóló végzés módosításáról.

A képviselők támogatták még a következő napirendi pontokat: végzés a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály tanácsáról és elnökéről szóló végzés módosításáról, végzés Szenttamási község területén az évi mezőgazdasági földterület védelmi, rendezési és használati programjával foglalkozó bizottság megalakulásáról szóló végzés módosításáról, jóváhagyás Szenttamás nevének használatáról, valamint a 2019. évi építészeti földterület szabályozási, eltulajdonítási és bérbeadási program módosításáról.

A képviselő-testületi ülés ezúttal is a képviselői kérdésekkel zárult.

 

P. L.