Hírek

Szenttamas.rs

 

 

Félórás volt szenttamási Községi Képviselő-testület 37. ülése

A Községi Képviselő-testület elnöke, Milena Alargić, 2019. november 19-ére hívta össze a testület sorrendben 37. ülését. A 9 órakor kezdődő ülésre az elnöknő 9 napirendi pontot terjesztett be.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadását követően a képviselők vita nélkül elfogadták a község területén áthaladó első és másodrendű utak útvonaláról szóló határozatot, a 2020–2023-ig terjedő időszakra vonatkozó községi építkezési terület szabályozásának programját, majd elfogadásra került azon határozat bővítésére tett javaslat, amellyel a község tulajdonában lévő lakóépületeket használatra a Szenttamási Szociális Központnak adják. Határozatot hoztak a Községi Területrendezési Terv módosításáról, elfogadták a községi tuladonban lévő ingatlanok rendezési, bérbeadási és eladására vonatkozó szabályzat módosítását, elfogadásra került továbbá a Szociális Központ, a Sport-, Üdültetési és Rekreációs Központ statútumának módosításáról szóló határozat, valamint új határozat született a község területén ideiglenesen bevezetett városi közlekedésről.

Az ülés végén a képviselők több kérdést is intéztek az illetékesekhez. A Szerbiai Szocialista Párt helyi szervezetének elnöke, Zoran Mladenović képviselő a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Vállalattól szeretne választ kapni arra, hogy pontosan ki vagy mi okozta az elmúlt napokban a DTD-csatornán és a Krivaja folyón történt nagyméretű szennyeződést, amelynek következtében több tonna hal pusztult el, és csaknem az egész élővilág megsemmisült: − Mert hogy nagyméretű szennyezés történt, ahhoz semmilyen kétség sem fér – mondta.

Nestor Golubski, a KKT alelnöke a csatorna partján lévő három móló sorsa felől érdeklődött. Mint mondta, egyet a turiai Helyi Közösség kölcsönkért, kettőt viszont áthelyeztek a csatorna túloldalára, az egykori hotel épületéhez. Konkrétan az érdekli, hogy ki döntött az áthelyezésről és minek alapján?

Dr. Živko Nastić képviselő arról érdeklődött, hogy mikor tervezik rendbeszedni az ülésteremben lévő hangosítást, mert az már régóta rossz állapotban van.

A KKT 37. ülése mindössze 30 percig tartott.
P. L.