szenttamási temető

Művelődés

Szenttamas.rs

 

Az interkulturalitás szószólói

Milan Dunđerski: Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz (Újvidék–Szenttamás: Prometej–Szenttamási Népkönyvtár, 2018)

 

Milan Đorđević filozófiatanár kezdeményezésére a Szenttamási Népkönyvtár az újvidéki Prometej könyvkiadóval karöltve megjelentette a Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz című kétnyelvű kötetet, amely Milan Dunđerski válogatott verseit tartalmazza szerb és magyar nyelven, és megalapította a költő nevét viselő díjat, amellyel azokat a középiskolás tanulókat szólítják meg, akik szerb vagy magyar nyelven alkotnak, hoznak létre verseket.

A díjalapítás ötletét a helyi önkormányzat is támogatta. A szélesebb közönségnél még nem eléggé ismert, de a jugoszláv és a szerb irodalomban jelentős helyet betöltő költő nevét viselő díj és a kétnyelvű verseskötet célja az interkulturális kommunikáció, a szerb és a magyar fiatalok együttműködésének ösztönzése.

Az ötlet realizálását a Népkönyvtár mellett a helyi gimnázium, a Gion Nándor Kulturális Központ és az újvidéki Magyar Tanszék is támogatja.

A projektum – egy környezetünkben sajnos elég ritka elképzelés – nemzetközi jelentőségű, interkulturális, a fiatal alkotókra számító, célja pedig egy olyan nemzetek feletti szellemiség kialakítása, amely mentes a konzervatív és tradicionális kötöttségektől, korlátozásoktól. A projektum komolyságát az ötletadók és kivitelezők, azaz a munkatársi csapat is alátámasztja: Đordević professzor alakította meg a munkatársak csoportját, kigondolta és koordinálta a projektumot, az előszó és Milan Dunđerski életrajta is az ő munkája, a kötet szerkesztésében dr. Horváth Futó Hargita, az újvidéki Magyar Tanszék tanára segített, a szövegválogatást mgr. Mirjana Grujić Stanić, az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium szerbtanára végezte el. A kéziratot dr. Srđan Damjanović, dr. Maja Rogač és dr. Andrić Edit recenzálta. Koller Renáta grafikus tervezte a borítót, amelyhez Predrag Dunđerski Tiszáról készült fotóját használta fel. Milan Dunđerski válogatott verseit és a kötet többi szövegét is Kovács Jolánka többször díjazott író, műfordító ültette át magyarra.

A kezdeményezés értéke kigondolóinak humanisztikus szándékából ered, céljuk ugyanis az, hogy a fiatalok ne etnikai csoportok szerint tömörüljenek, hogy megvédjék és ösztönözzék az autonóm alkotói individualitást, az autentikus művészi-esztétikai minőséget, kiemeljék a művekben fellelhető univerzális emberi értékeket, feloldják a nyelvi akadályokat, ápolják a barátságot, erősítsék a szolidaritást és egy nemzetek feletti művészeti és kulturális teret hozzanak létre. Reméljük, hogy gondolkodásukben és szándékaikban nem maradnak egyedül, és a fiatal nemzedékekben akadnak olyanok, akik az inter- és multikulturalitásért nem csak szóban szállnak síkra, hanem a tettek mezejére is lépnek.

 

Paraczky László