Művelődés

Szenttamas.rs

Milan Konjović-kiállítás nyílt Szenttamáson

 

Pénteken, június 13-án nyitotta meg Slaviša Grujić, Tartományi Kulturális és Tájékoztatási Titkár a Milan Konjović (1898–1993) pasztellképeiből készült Két szenttamási nyár című kiállítást a szenttamási Kultúrotthonban. A kiállítást a Zombori Milan Konjović  Képtár szervezte meg a szenttamási Művelődési Otthon támogatásával. A képek válogatását Sava Stepanov képzőművész, kritikus állította össze, alapul véve a festő háborús, 1943 és 1944 nyarán Szenttamáson keletkezett alkotásait, ami alapjául szolgált a kiállítás címének is. Az önkormányzat nevében az egybegyűlteket Slobodanka Gradinac alpolgármester üdvözölte.

Slaviša Grujić a megnyitón

 

– Ahogyan elnézzük – mondta Slaviša Grujić –, a nagy mester, Milan Konjović előttünk levő alkotásait, észrevehetjük róluk, hogy derű, harmónia és béke árad, függetlenül az időtől és technikától amiben keletkeztek, igazi nagy festő munkái, akit az élet kőrbevezetett Európába, ma pedig mi is követjük a nyomát. Sokat dolgozott, alkotott és sok munkát hagyott ránk mint zálogot, hogy őrizzük műveit és mutassuk másoknak, ezért ez a kiállítás ezek után útnak indul Csehországba, Ausztriába, Magyarországra és Macedóniába, ahol csatlakoznak hozzá a másik nagy festőnk, Sava Šumanović alkotásai is. Mi büszkék vagyunk rájuk, és örömmel nyitom meg e kiállítást, melyet június 27-ig lehet megtekinteni itt – fejezte be megnyitóját Slaviša Grujić.

Milan Konjović festőművész hosszú életében két világháborúnak is szemtanúja volt, és élete végén megélte Jugoszlávia szétesését is. Mint minden művész, munkásságának részét képezik az első világháborúból a harctereken készült rajzok, karcolatok, akvarellek a katonatársakról, a hadműveletekről és a második világháborúban a fogolytáborokban készült alkotások. A szenttamási pasztellek a háborús 1943. és 1944. év nyarán készültek, és őrizték meg a festő munkásságának a folytonosságát.

 

A srbobran.rs nyomán