Hírek

Szenttamas.rs

 

Kiváló az együttműködés, de lehet még jobb

Második alkalommal találkoztak az idén munkajellegű megbeszélésen pénteken a szenttamási önkormányzat és a helyi Dr. Đorđe Bastić Egészségház képviselői. A találkozóra az egészségügyi intézmény konferenciatermében került sor. Az összejövetelen az intézmény igazgatójával és az osztályvezetőkkel Zoran Mladenović polgármester, Slobodanka Gradinac alpolgármester, továbbá a községi tanács tagjai Jovan Tutorov és dr. Ilija Gazepov. A találkozón elemezték az eddigi sikeres együttműködést, továbbá megállapodtak abban, hogy a jövőben még sűrűbben találkoznak.

A szenttamási polgármester kiemelte, csakis a többször megszervezett, munkajellegű találkozások biztosítják a helyi hatalom számára az egészségügyi helyzetkép felmérését, ezen belül is az egészségház szükségleteit, az itt dolgozók törvényes követelményeknek megfelelő munkakörülményeit. Mint mondta, nagy szükség van a kölcsönös munka megismerésére, mert csak ezáltal biztosíthatók a megfelelő feltételek és eszközök a polgárok hatékony egészségügyi védelmét illetően.

− A szenttamási önkormányzatnál az egészségügy pénzelése most is prioritás, és nagyon bízom abban, hogy ez a továbbiakban is így marad. Ennek irányában szándékosan nem emelek ki egyetlen olyan lépésünket sem – bár több is volt − amelyek a szenttamásiak egészségvédelmi feltételeinek javítása felé irányultak, az intézmény infrastrukturális beruházásaitól a polgárok szűrővizsgálatain át a korszerű egészségügyi felszerelés vásárlásig. Habár a községi költségvetés előreláthatólag a kőolaj világpiaci árának csökkenése, ezáltal pedig a kiaknázott kőolaj után fizetendő járulék miatt kisebb lesz, ennek nem szabad kihatással lennie az egészségház felé leválasztandó összegre. Nagyon fontos a további jó együttműködés, hogy mi az önkormányzatban minden pillanatban tudjuk, mire van szükségük, és milyen ésszerű, ugyanakkor lehetséges korszerűsítésekkel, modernizációval  tudjuk még magasabb és hatékonyabb szintre emelni a község polgárainak egészségvédelmét – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, külön elismerés jár az intézmény minden egyes dolgozójának, hiszen az utóbbi években csak jót lehet hallani az orvosok és a szakszolgálatok működéséről, aminek ebben a mai nehéz világban nagyon nagy jelentősége van.

Az egészségház igazgatója Voja Vuković szerint az itt dolgozók az utóbbi három évben nehéz, de eredményes munkát tudnak maguk mögött. Mint mondta, igazi, európai színvonalú intézménnyé sikerült emelni az egészségházat, amiért felkerült az országos akkreditált intézmények közé. Az egészségházat 1960. október 1-jén adták át rendeltetésének. Az 1800 négyzetméteres épület 1960 és 1962 között épült, és évtizedekig szinte semmilyen jelentős beruházás nem történt, magán az épületen, de azon belül sem. Az első komolyabb felújításra a tartományi kormány segítségével 2006-ban a nyílászárók cseréjével került sor, és csak ezután került sor a fokozatos építkezési, javítási és beltéri munkálatokra.

− Az egészségház és az önkormányzat együttműködése pontosan úgy zajlik, mint azt három évvel ezelőtt megbeszéltük. Az itt élő polgárok egészségvédelme minden értelemben magas szintre emelkedett, és nagyon bízom abban, hogy ez a jövőben is legalább így marad, vagy akár még magasabb szintű lesz. Számunkra nagyon fontos volt, hogy az egészségház felkerüljön az akkreditációs intézmények listájára. Ha ezt a legmagasabb szintű elismerést csak három évre is, de sikerült elnyerni, ezáltal pedig olyan intézmények elé kerültünk, mint a szomszédos verbászi, óbecsei és temerini egészségházak, ami egyáltalán nem lebecsülendő. Az eszközök, amelyeket az önkormányzat szán az egészségháznak, nagy jelentőséggel bírnak, és ennek köszönhetően tudjuk folyamatosan emelni szolgáltatásaink színvonalát. A intézmény személyzetét újabb továbbképzések és specializációk várják, de folyamatban van egy új mentőautó, valamint egy hordozható ultrahangos készülék beszerzése is. Mindezek pedig a polgárok még magasabb szintű és hatékonyabb egészségügyi ellátását biztosítják, amely már most is jóval a szekundáris és terciális egészségvédelem felett van – szögezte le többek között  dr. Voja Vuković igazgató. Kiemelte, már most megcélozták a magasabb szintű akkreditációt, amely hét évre szól.

A községi tanács egészségvédelemmel megbízott tanácsosa és a sürgősségi osztály vezetője, dr. Ilija Gazepov meggyőződését fejezte ki, hogy a dr. Đorđe Bastić Egészségház továbbra is emelni tudja szolgáltatásainak színvonalát.

− Nagyon szeretném, ha a befektetések minél előbb befejeződnének, és az itt dolgozók maguk is érezni fogják munkájuk hatékonyságát. Mi vagyunk a dél-bácskai körzetben az első akkreditált intézmény, és ez minden dicséretet megérdemel. Személy szerint megígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy az egészségház példamutató legyen úgy a dolgozók, mint a páciensek számára – mondta többek között dr. Gazepov.

Latogatas az egészségházban 2015. szeptember 18.

Latogatas az egészségházban 2015. szeptember 18.

Latogatas az egészségházban 2015. szeptember 18.

 

Paraczky László