Hírek

Szenttamas.rs

 

 

Ivan Negrišorac kapta az idei Lenkin prsten díjat

Ivan Negrišorac, azaz Dragan Stanić újvidéki költő kapta az idén a szenttamási, sorrendben 14-dik Lenkin prsten díjat, amelyet minden évben a legszebb szerb nyelvű szerelmes vers szerzőjének ítélnek oda. A dr. Zoran Đerić, dr. Dragana V. Todoreskov és Biljana Puškar összetételű zsűri úgy döntött, hogy a díjat az idén Ivan Negrišorac Ko je to u nama című verse kapja, amely a Szerb Matica által kiadott Letopis folyóiratban jelent meg 2019 júniusában. A díjat a szenttamási Zsebszínházban november 16-án tartott ünnepség keretében a költőnek a polgármester, Radivoj Paroški és a Kultúrotthon igazgatója, Milica Zarić adta át.

− A díjazott vers tulajdonképpen szorosan kötődik Szenttamáshoz, ugyanis feleségem itt született, és itt is van eltemetve. Ugyanabban a temetőben nyugszik, ahol Lenka Dunđerski. Egész életünk Újvidékhez és Szenttamáshoz kötődik, valamint azokhoz a helyekhez, amelyeket kettesben bejártunk. Ezekről az utazásokról nem olyan régen egy verseskötetem is megjelent, amelyekben feleségem fontos motivácóként szerepel. A kötet záróverse az, ami felkeltette a zsűri érdeklődését. A költemény valójában arról szól, hogy a holtak világa nem választódik el az élők világától, hanem éppen ellenkezőleg: a kettő szorosan összefügg – mondta a díj átvételét követően Ivan Negrišorac. Hozzátette, nagyon szép emlékek fűzik a rendezvényhez, ugyanis annak idején, az első pályázatnál zsűritagként részt vett az új irodalmi díj odaítélésénél. Az első lépések voltak a legfontosabbak: elsőként a jó vers kiválasztása, a megfelelő paraméterek meghatározása, hiszen ha már az elején tudjuk, hogy mit akarunk, az csak feljebb tud ívelni, lefelé semmiképpen. Egyszerűbben fogalmazva: egy bizonyos szint alatt nem adjuk. Ma pedig, ennyi év után szinte aláhúzható mindaz, amit évek során megfontoltunk és tettünk. A jutalom is nagyon specifikus, ilyesmire szükség van az itteni kulturális életben, ugyanis sokkal inkább magába foglalja a valóság különböző, azaz nemcsak költői, hanem irodalmi dimenzióit is. 15 év távlatából elmondhatom mindazoknak, akik magukénak tudják a díjat, hogy nagyon elégedettek lehetünk, csupán őrizni és fejleszteni kell tovább azokat a gondolatokat amelyek Lenka és Laza költői és irodalmi mítoszában rejlenek.

Szenttamás polgármestere, Radivoj Paroški ünnepi beszédében elmondta, a szerelemes versek írására való ösztönzés volt a célja 2006-ban a szenttamási Kultúrotthonnak, amikor először hirdette meg Lenkin prsten elnevezéssel a Keressük a legszebb szerb szerelmes verset! pályázatát. Az intézmény így állított emléket a szenttamási Lenka Dunđerskinak, aki ihletője volt a Santa Maria della Salute szerzőjének. A Kultúrotthon azóta minden év novemberében meghirdeti a pályázatot. Feltételként megszabták, hogy a versnek olyan kötetben kell megjelennie, amely új, azaz az elmúlt egy évben jelent meg: − Lenka Szenttamáson született, és itt van eltemetve. Talán ezért fontos annyira a szenttamásiak számára az iránta való tiszteletadás. A Lenka gyűrűje rendezvény azonban nem kizárólag irodalmi jellegű, hanem sokkal több, azaz túllépi a helyi keretet. A szenttamásiak ugyanis ilyen módon szeretnék megköszönni a Dunđerski család jótékonyságát, amely először helyben, majd egy kört leírva sok más helyen kifejezésre jutott, végül Szenttamáson fejeződött be, s örökre ittmaradt. A Lenka gyűrűje rendezvénynek tehát óriási kulturális jelentősége van, mert átlépi a költészet határát, és az univerzális értékek felé fordul.

Dr. Milan Micić, a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság Kulturális Örökség részlegének segédtitkára kiemelte, a szenttamásiaknak sikerült olyan irodalmi díjat alkotni, amely a szerb kultúrában bárhol megállja a helyét: − A rendezvény, amelyet a Kultúrotthon és Szenttamás Község az elmúlt években közösen valósított meg, valójában nem csupán Lenka és Laza emlékét idézi, hanem Szenttamás szellemi, kulturális és történelmi identitását, melynek alapjait a Dunđerski család rakta le – mondta a segédtitkár.

A szombati ünnepségen a vándorgyűrű, továbbá az ezzel járó elismerés, emléklap és pénzjutalom átadását megelőzően az újvidéki Svetozar Marković Művelődési Egyesület alkalmi műsorát követően Nebojša Dugalić színész elmondta a Santa Maria della Salute című verset.

A zsűri döntését indokolva dr. Zoran Đerić, a zsűri elnöke kifejtette, hogy a költő versét nemrégiben elhunyt felesége emlékére írta: − Ha tudjuk, hogy közösen építették az életüket, az ,,épületanyag” pedig a hit, a remény és a szeretet volt, akkor a vers erős és megrendítő lélektani hatást vált ki. Egyikük korai halála azonban mindent keresztülhúzott. A költő elismeri, érzi, kedvese még mindig itt van mellette, körülötte, hallja suttogását, ami közös otthonukra emlékezteti őt. Nehéz, de fennséges a két világ, az élők és holtak világa, mert nincs közöttük határ – magyarázta a zsűri elnöke.

A díj átvételével Negrišorac csatlakozott a legszebb szerelmes vers költőihez. Ők pedig Matija Bećković, Vojislav Karanović, Aleksandar Lukić, Blagoje Svrkota, Đorđe Nikolić, Đorđe Kuburić, Pero Zubac, Saša Radojčić, Blagoje Baković, Tanja Kragujević, Dragan Jovanović Danilov, Miroslav Aleksić és Jana Aleksić.

A Lenka gyűrűje elnevezésű rendezvénysorozat keretében az elmúlt napokban több kiállítással és irodalmi műsorral emlékeztek Szenttamáson Lenka Dunđerski születésének 150., és a Santa Maria della Salute című vers közzétételének 110. évfordulójára.

 

Paraczky László (FOTO: A. B.)