Önkormányzat

Szenttamas.rs

 

Közös ülés a kulturális és civil szervezetekkel

 

Közös ülést tartottak pénteken, november 24-én a szenttamási önkormányzat dísztermében a községi önkormányzat valamint a helyi kulturális és civil egyesületek képviselői. Az összejövetelen egyetlen napirendi pont szerepelt, mégpedig a tájékoztató a 2018. évre való projektpályázás szabályairól. A résztvevőkhöz először, Ifjú Zoltán a községi tanács kulturális tanácsosa szólt, aki elmondta, hogy az idei költségvetésből is négy periódusban osztottak ki a kultúra számára eszközöket, aminek az összege mintegy 4 millió dinárt tett ki. Hangsúlyozta, a jövő évi költségvetésben az eszközök nem csökkennek. Az összejövetelre pedig azért van szükség, hogy elmagyarázzák, miért fontos az, hogy az egyesületek és a civilek egy évre előre meghatározzák saját működési keretük anyagi oldalát.

A jövő év januárjától induló községi költségvetési rendszert illetően, továbbá a projektek elkészítésének szükségességéről a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, Szögi Erzsébet adott bővebb tájékoztatót. A szakember bevezetőjében elmondta, 2015-től az országban új költségvetési elszámolás lépett életbe, azaz megszűnt a lineáris kötségvetési forma, és egy új, ún. programbüdzsé lépett életbe: ‒ A két évvel ezelőtt életbe lépett költségvetési forma alapja az, hogy minden község azonos költégvetési program alapján dolgozik, a benne szereplő paramétereket pedig teljesen azonos kritériumok alapján határozzák meg. Mindannyiunk érdekében áll tehát, hogy a költségvetést már most jól összeállítsuk, mert javításra nem lesz többé lehetőség, azaz a büdzsét nem lehet év közben módosítani. A jövő évi költségvetési felterjesztést a KKT-nak december 20-ig el kell fogadnia, ebben pedig benne kell lenniük többek között a kulturális tevékenységre szánt eszközöknek is. Ezért van szükség arra, hogy a község területén működő civil szervezetek, egyesületek minél előbb készítsenek saját projektumokat. Ezek az előzetes tervek azután bekerülnek a jövő évi költségvetési tervezetbe – magyarázta Szögi Erzsébet. Mint mondta, az egyesületnek és civil szervezetnek számára különösen fontos, hogy jó, átlátszó, érthető és reális költségvetésű projektumokat készítsének és dolgozzanak ki, amelyeket azután a községi szakemberek segítségével átnéznek, ha kell kijavítanak, és csak így kerül beterjesztésre a megfelelő községi szervek elé, amelyek a szükséges és reális tervezeteket az elsődleges pénzügyi tervezettel együtt javasolni fogják a községi büdzsébe. A költségvetésben tehát kizárólag céleszközöket ítélnek meg, amelyekkel az előlátott projektumokat pénzelik, utólagos módosításra és kiegészítésre nem lesz lehetőség. Mint ahogyan arra sem, hogy az időközben „befutott” programokat a büdzséből finanszírozzák, hiszen a törvény nem engedélyezi tovább a büdzsé átütemezését, azaz módosítását. December 20-ig meghatározzák a jövő évi pénzügyi keretet, és azon már nem lehet változtatni. Amelyik szervezet vagy egyesület nem ad be semmilyen tervet, illetve projektumot, nem kerül be a költségvetésbe, az nem számíthat községi támogatásra: ‒ Magyarán ez azt jelenti, hogy az intézmények vagy civil szervezetek meghatározzák a programokat, elkészítik az ezekhez szükséges projekteket, meghatározzák az indikátorokat, amelyeknek fontosaknak, mérhetőeknek és objektíveknek kell lenniük. A közpénz felhasználását illetően tudni kell, hogy a büdzséből ezentúl előre meghatározott, pontosan kidolgozott, konkrét kulturális projektumokat pénzelünk majd – magyarázta az összejövetelen Szögi Erzsébet, a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője.

 

Paraczky László