Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

A kivégzett bácskai papokért imádkoztak Horgoson

Virág István vértanú apátplébánosért és a többi ártatlanul kivégzett horgosi magyar áldozatért mutattak be emlékmisét 2019. október 31-én a horgosi Havas Boldogasszony katolikus templomban.

A szentmisét 19 paptestvér jelenlétében msgr. Pénzes János megyéspüspök celebrálta. Mint elhangzott, az 1944. évi vérengzések évfordulója kapcsán a szabadkai egyházmegye minden templomában – nem csak azokban, ahol a helyi plébános vagy a helyi lakosok mártíromsága miatt eleve számon tartják e gyászos évfordulót – misével emlékeznek október 31-én, a kommunista diktatúra papi áldozatainak emléknapján.

A 44-es délvidéki megtorlások következtében 17 bácskai pap halt vértanúhalált. Név szerint: Berger Antal, Dupp Bálint, Haug Antal, Köves István, Müller Péter, Novotny József, Ognjatov Stjepan, Petrányi Ferenc, Plank Ferenc, Scherer Lőrincz, Szabó Dénes, Takács Ferenc, Unterreiner Károly, Varga Lajos, Virág István, Weinerth Péter és Werner Mihály.

A szentmisét követően az emlékezés a 2012 őszén a templom kertjében felavatott Virág István pap emlékműnél (Simor Márton alkotása) folytatódott. Az atya, aki nagyon sokat tett az egyházért, a hívekért és a szegények megsegítéséért, 84 éves korában, 1944-ben halt mártírhalált.

„Virág István apátplébános Szabadkán született 1861-ben. Gimnáziumi tanulmányait 1871 és 1878 között végezte szülővárosában. Ezután Budapestre került, és ott rövid ideig jogot tanult, 1880-tól négy éven át Kalocsán tanult teológiát, ahol 1884-ben pappá szentelték. 1908-ban került Horgosra. Mivel a megszállás alatt folyamatosan kiállt a magyar közösségért, több alkalommal börtönbe került. 1933-ban Horgoson elindítja a szegénykonyhát, vallásuktól, nemzetiségüktől függetlenül saját vagyonából is támogatta a szegényeket. 1934-ben tiszteletbeli egyházmegyei tanácsossá nevezik ki. 1941-ben a bevonuló magyar csapatoknak az apát úr hálaadó szentmisét mutatott be. 1944 tavaszán megünnepli gyémánt jubileumát, ez év őszén egészségi állapota legyengül, és szolgálatát nem tudja megfelelően ellátni, november 6-án mond utoljára szentmisét a horgosi híveknek. Az 1944. november 20-án történtekről ft. Körmöczy Mátyás atya, a horgosi plébánia káplánja így ír: Ma reggel tűzvészként terjedt el a hír: plébános urunkat is elvitték. Reggelit és pokrócot visz be Éva néni, a szakácsné, de elutasítják: − Ma nem lehet neki semmit adni! Ebédet azonban ismét vittek. Még sorba is állították a kosarat és a pokrócot. Az őr azonban megkérdezett egy másikat, aki felvette a kosarat és a pokrócot, és visszaadta ezen kijelentéssel: − Nénikém, csak vigye vissza! Az este elvitték Szegedre. Ennyit tudunk. Délután berohan valaki, s kérdi: − Igaz, hogy apát urunkat elvitték? Rettenetes! Tegnap este 35-öt végeztek ki! Akkor ő is köztük volt. Elrohan. Nagyon sokféle a hír. I. A csendőrség épületéből kiszabadultak már nem látták. II. Szépen halt meg. Nem is kellett agyonlőni. Szívszélhűdés érte. III. A községházára vitték kihallgatás után. Kocsival vitték a Szécsi-féle kereszthez. Felszálláskor maga a milícia parancsnoka segítette fel. − Isten áldjon meg, fiam − köszönte meg az áldozat. Valakit vertek, de a papnak is adj, szólt oda az egyik, s a másik ütött! − Megbocsátok neked fiam – volt a felelet.

Az történt, hogy november 20-án 35 ártatlan horgosi magyarral együtt Virág István apát urat is agyonlőtték. Akik magyarként rákényszerítve részt vettek a kegyetlenkedésekben, később azt mesélték, hogy amikor az apát úr teste lövés után a földre rogyott, egy fényes kereszt emelkedett fel mellette, s abban az apát urat látták elvonulni a fényben…”

A martonosi megemlékezésen msgr. Pénzes János megyéspüspökön és Gutási Ákos helyi plébánoson kívül jelen volt msgr. Koncz István püspöki irodaigazgató, Štefković Mirko püspöki titkár, Zapletán Géza esperes plébános (Magyarkanizsa), Brasnyó Ferenc (Kishegyes), Baráth Gábor (Tornyos), Zsúnyi Tibor (Szenttamás), Kurin István (Szilágyi), Nagy József püspöki helynök (Zenta), Szakály József (Szabadka), Varga József és Horváth Ákos (diakónus), Szarvas Péter és Varga Jenő (nyugdíjas plébános), Utcai Róbert (Csanttavér), Sáfrány Dávid (budiszavai káplán), Pásztor Árpád (Telecska), Világos Miklós (Óbecse) és Zsellér Attila (Hajdújárás).

 

Paraczky László