Nagyheti–húsvéti miserend

Szenttamas.rs

 

Húsvéti miserend

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este 19 órától lesz szentmise. Gyónási lehetőség csütörtökön és pénteken 18 órától lesz.

Nagypénteken délelőtt a templomban 10 órától, délután 15 órától pedig a szenttamási kálvárián hagyományos keresztúti ájtatosságot tartanak.

Nagyszombaton reggel 7 órától este 19 óráig imádás a szentsírnál. A feltámadási szentmise 19 órakor kezdődik és körmenettel zárul.

Húsvét vasárnapján reggel fél 8-kor lesz az első szentmise, 9 órától horvát nyelvű szentmise, 10 órától ünnepi nagymise.

Húsvéthétfőn két szentmise lesz, reggel fél 8-kor és este 18 órakor. Előtte 17 órától elvégezhető a gyónás is.

P. L.