Felhívás

Szenttamas.rs

 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke közzéteszi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

AZ OKLEVELEK ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATOK HONOSÍTÁSI VAGY

ELISMERÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:

• főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá

• posztgraduális tudományos fokozatok

szerbiai honosítására vagy elismerésére.

Az utófinanszírozású támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, hitelesítés, eljárási díjak, illetékek, stb.) vonatkozik.

A pályázatok beadási ideje: 2017. október 10. – 2018. január 31.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázati kérelmet a Tanács által közzétett űrlapon, elektronikus formában kell kitölteni, majd a következő e-mail címre (excel formátumban) elküldeni: toldi@mnt.org.rs. A kitöltött űrlapot nyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, két példányban szükséges benyújtani.

A pályázati formanyomtatvány mellékleteként a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

• személyi igazolványának fénymásolatát, amely tartalmazza állandó szerbiai lakhelyének adatait;

• a magyar anyanyelvet igazoló dokumentumot (magyar nyelven végzett általános és/vagy középiskolai bizonyítvány, főiskolai vagy egyetemi diploma);

• az oklevél hitelesített másolatát;

• az oklevél honosításáról vagy elismeréséről szóló döntés hitelesített fénymásolatát, míg a folyamatban lévő honosítások vagy elismerések esetében az eljárást folytató felsőoktatási intézmény, vagy ENIC/NARIC által kiállított igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;

• a Szerbia területén ténylegesen felmerült és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó nevére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) fénymásolatát;

• a kérelmező szerbiai bank által kiadott, saját névre szóló bankkártyájának vagy más számlaszám-azonosító okiratának fénymásolatát.

A szükséges dokumentumok másolatát az eredetiek bemutatásával a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2018. január 31., 14 óra.

A pályázatokat személyesen kell átadni a Tanács Hivatalában.

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.

A pályázatok elbírálását a Tanács Hivatala folytatja le.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A Pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető a http://www.mnt.org.rs weboldalon.