Emlékeztünk

Szenttamas.rs

 

A nemzeti összetartozás napján Trianon 100. évfordulójára emlékeztek a szenttamásiak

 

Nemzetünk egyik legnagyobb tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékeztek a nemzeti összetartozás napján Szenttamáson is.

A gyásznapon, június 4-én, a leendő Magyar Ház telkén, a katolikus templom közvetlen szomszédságában szervezett összejövetelen a jelenlévőket először a Gion Nándor Kulturális Központ elnöke, Németh Dezső köszöntötte, aki rövid felszólalásában elmondta, a trianoni trauma arra figyelmeztet, hogy nem csak a gyásszal, hanem a jövőbe való tekintéssel is törődnünk kell: − Az egyesületben megmaradásunkkal kapcsolatban már évekkel ezelőtt konkrét lépéseket fogalmaztuk meg, ennek eredménye pedig ez a gyönyörű nagy telek itt a templom mögött, ahova a leendő Magyar Házat tervezzük építeni. Ez a ház a szenttamásiaké lesz, a cél pedig összefogni, felkarolni az itthonmaradottakat az egyházzal közösen.

Az alkalmi műsor szervezője, Berecz Gaál Brigitta többek között elmondta, magyar közösséghez tartozásunk sajátos szimbólumaként fogalmazták és hirdették meg a cserkészek az Összetartozásunk Tüze eseményt: − Baráti körben sokszor beszéltünk róla, hogy szeretnénk valamivel tisztelegni, megemlékezni a gyászos 100. évfordulón. Mivel nekünk ez nem ünnep, így nem szerettünk volna zenés-táncos megemlékezést, csak méltóképpen leróni tiszteletünket a fájó események kapcsán. Mindannyiunk családjában történtek tragédiák a békeszerződés után, innen eredően csatlakoztunk a tűzgyújtási akcióhoz, és mivel sokan bátorítottak az eseménnyel kapcsolatban (helyszín, tanácsok, a lelkes fiatalok) így lett ez a megemlékezés megszervezve.

Zsúnyi Tibor plébános felszólalásában többek között Klebersberg gondolataiból merített: − Háromféle magyar hazafiság van: szónokoló, kesergő és alkotó hazaszeretet. Szónokolva, asztalt csapkodva és melldöngetve lehetetlen nemzetet építeni. Ez sajnos látszódott a 90 években nálunk zajlott testvérháborúban. Magyarként fáj Trianon, de a gyász gúzsba köt, leblokkolja az elmét, az ember nem képes kreatívan gondolkodni. És végül az alkotó hazaszeretet: aprólékos munkával, az óvodától kezdve egészséges nemzettudatot palántálni a gyermekbe. Tanulni és tanítani, mert ezzel leszünk képesek kultúrát teremteni. Büszkének lenni magyarságunkra, a többi nemzetet pedig tiszteletben tartani.

Az szenttamási fiatalok tolmácsolásában elhangzott alkalmi szavalatokat követően az emlékezők közösen elmondták a Miatyánkot, majd a Himnusz éneklése után meggyújtották az Összetartozás Tüzét.

 

Paraczky László

szenttamas.rs