Hírek

Szenttamás.rs

 

Nem csak szövegelni, hanem lépni kell

 

− A Szenttamási Ökológiai Mozgalom közbenjárására nem egészen két hónap leforgása alatt két helyen sikerült megfékezni a Krivaja folyó további szennyezését. Bár helyben a legkomolyabb szennyezésekről volt szó, ez korántsem jelenti azt, hogy a települést kettészelő Krivaja vize ezentúl tiszta lesz – mondta portálunknak Dragan Kurjački, a mozgalom elnöke.

A Szenttamási Ökológiai Mozgalom tíz évvel ezelőtt alakult, alapítói pedig a községen áthaladó vizek partján lakók voltak, akik annak reményében fogtak össze, hogy megpróbálják minden törvényes eszközzel felszámolni a Duna−Tisza−Duna-csatona, a Krivaja, valamint a Beljanska bara vizek szennyezését, emellett pedig felhívják az illetékesek figyelmét az illegális szeméttelepekre, az illegálisan történő fák kivágására, a határban élő állatok és a méhállomány mérgezésére, valamint egyéb, a polgárokat közvetlenül is érintő környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésre. Dragan Kurjački elmondta, annak ellenére, hogy egész idő alatt volontőrként (azaz pénz nélkül) dolgoztak, eléggé sok lényeges kérdést sikerült feltárniuk és megoldaniuk. Kezdeményezésükre például megoldódtak a község határában a NIS és s Reahem vállalat által okozott problémák. Legalábbis egyelőre.

− Tavaly novemberben viszont nem mindennapi problémával szembesültünk Szenttamáson. Egyik napról a másikra több tíz tonna hal pusztult el a Bácskai Nagycsatornában, ezzel szinte egyidejűleg zavaros volt, habzott és nagyon bűzlött a Krivaja vize. Mindkét esetben teljes szennyezettségről beszélhetünk, és egyik sem először történt. Létrehoztunk egy közösségi oldalt a világhálón, és mindössze pár nap alatt már 500 felett volt a csatlakozók száma, tehát a nyilvánosság is követi egyesületünk tevékenységét. Beszélgetni szerettünk volna a szennyezőkkel, ugyanis azt mindenki tudja, hogy pontosan ki(k) szennyezi(k) a vizeket, aminek az lett a vége, hogy feljelentettek bennünket a rendőrségen és az ügyészségen, a farmok területén való áthaladás, valamint biztonságsértés miatt. Az egésznek semmilyen valós alapja nincs, hiszen minden alkalommal tisztességes távolságból mértük fel a helyzetet, sehol sem léptünk a tiltott területre. Bennünket az ún. ülepítő medencék állapota érdekelt, ami a szennyező(k) esetében kényes témának számít – mutatott rá a szenttamási „zöldek” elnöke.

Elmagyarázta, a településen kívül lévő két sertésfarmról van szó, melyek a folyékony sertéstrágyának egy részét a Krivajába engedik, ezáltal pedig közvetlenül is szennyezik a folyó vizét. Egyik sertésfarm az ún. Mlaka-ér közelében, az Óbecse felé vezető úton, a másik pedig a Szabadka felé vezető úton, a Krivaja közvetlen közelében van. A Mlaka-ér közelében egy földbe ásott 100-120 mm átmérőjű csövön, továbbá egy műanyag csövön keresztül − melynek végére súlyt erősítettek, és úgy tették a vízbe, hogy az nem látszott ki − folyékony sertéstrágya került a folyóba. Az egészet december végén egy vadász vette észre, aki az esetet jelentette a környezetvédőknek, azok pedig kihívták a felügyelőséget. A csöveket a felügyelőség és a farm képviselői jelenlétében eltávolították, a helyzetet pedig azóta folyamatosan figyelemmel kísérik. A Szabadkai úton lévő farm esetében a helyzet már összetettebb: a farm ugyanis engedély nélkül továbbítja a folyékony sertéstrágyát, amely az óbecsei Agropromet vállalat földjén található ülepítőmedencébe kerül, és miután az megtelik, továbbfolyik az egykori kendergyárnál lévő régi ülepítőkbe. Bár utóbbi terület termőföldként van vezetve, a sűrű nád és sás miatt évekig megközelíthetetlen volt, csak a bűz érződött. Az ülepítők és a Krivaja közötti dűlőút alatt, Rajko Kurjački tanyájánál, a szennyezett víz a földbe ásott csatornán át, nagyobb esőzések esetén pedig az úton folyt át a Krivajába. Beszélgetőtársunk kiemelte, az ülepítőkről a vadászok és a földművesek is tudtak, azonban senki sem reagált, így egyes számítások szerint naponta mintegy 50 köbméter folyékony sertéstrágya kerülhetett a folyóba.

− A sertésfarmnál négy nagyobb ülepítő van. Pontosabban a bűzlő folyadék először egy erre a célra kiépített, beton emésztőgödörbe kerül, amelyből átszivattyúzzák az ülepítőkbe. Mivel a szivattyú néha csődöt mond, az emésztőgödör falán egy bizonyos magasságban ún. biztonsági lyuk található. Ezen a lyukon át kerül a sertéstrágya az ülepítőkbe, majd amikor azok megtelnek, a szennyezett víz a már említett, a Krivajával párhuzamosan lévő néhány száz méter hosszú ülepítőbe folyik. Innen megy át az egykori kendergyár közelében, a dülőút alatt a Krivajába – magyarázta a mozgalom elnöke.

Mint mondta, a sertésfarm tulajdonosa már kieszközölte a községtől az engedélyt egy új és nagyobb emésztő kiépítésére, azonban kár, hogy mindez nem lett közvitára bocsátva, azaz nem kérték ki sem a mozgalom, sem pedig a polgárok véleményét. A jelenlegi nagy ülepítő egyébként nem a farm, hanem a becsei vállalat földjén található.

− A szennyezési problémával először a helyi környezetvédelmi felügyelőséghez fordultunk, ahonnak azt a választ kaptuk, hogy ez nem az ő hatáskörükbe tartozik. A hatáskörök labirintusában kutatva végül a tartományi vízügyi felügyelőséghez fordultunk, ahol meglepően gyorsan reagáltak, kijöttek helyszínelni, több helyről vettek vízmintát, az eredményeket még várjuk. Kijöttek a DTD dolgozói, akik először megtisztították a környéket, hogy hozzá lehessen férkőzni a már említett nagy ülepítőhöz, majd erőgépekkel azon keresztül egy földgátat emeltek, hogy a szennyezett víz ne tudjon átfolyni a Krivajába. Jelenleg tehát a vízminta eredményeit várjuk, továbbá a köztársasági mezőgazdasági felügyelőséget, amely majd intézkedik, hogy a nagy ülepítőmedencét kiürítsék és betemessék, hiszen az más földjén található – fogalmazott Dragan Kurjački, aki kiemelte, Szenttamáson hosszú idő után végre sikerült megállítani a Krivaja nagyfokú szennyezését.

A szenttamási „zöldek” elnöke elmondta még, hogy hamarosan egy közös találkozót kezdeményeznek a Krivaja további szennyezésének megállítása érdekében azon önkormányzatok és környezetvédő szervezetek képviselőivel, amelyek területén a folyó áthalad. 

Paraczky László

szenttamas.rs