Hírek

Szenttamas.rs

 

Terítéken a közös érdek

A sorozatos környezetszennyezést és halpusztulást követően (végre) asztalhoz ültek a szenttamási önkormányzat és a civilek képviselői

A Bácskai Nagycsatornán történt nagyméretű szennyeződés, a Krivaja folyamatos szennyezése, a helyi (ipari) szennyezők és egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos témák szerepeltek napirenden azon az összejövetelen, amelyet a szenttamási Ökológiai Mozgalom kezdeményezésére csütörtökön, november 14-én délelőtt tartottak a községházán.

A találkozón az önkormányzat képviseletében Radivoj Paroški polgármester, Danijela Vujačić, a városrendezési osztály vezetője, valamint Đorđe Džekov, a községi tanács környezetvédelni tanácsosa, a civil szervezetek közül pedig a Aleksandar Jojkić (a Beljanska bara Polgárok Csoportja), Nebojša Nedeljković (a Nádaljai Vadászegyesület képviselője), Dragan Medurić (a Turiai Vadászegyesület képviselője), Dušan Popović (a Szenttamási Vadászegyesület képviselője), István Károly (a Šaran Sporthorgász Egyesület képviselője), Drago Jović (a méhészek képviselője) és Dragan Kurjački, a helyi Ökológiai Mozgalom képviselője vett részt.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben több igen súlyos ökológiai probléma is jelentkezett a község területén, a község első embere elmondta, tisztában vannak a környezetszennyezési esetekkel, minden jelenségre lehetőségeikhez mérten azonnal reagálnak, és értesítik a felügyelőséget. Ezzel egyidejűleg megtörténnek a feljelentések, rendkívüli ülést tart a községi tanács, de innentől az önkormányzat nem rendelkezik további hatáskörrel. Dragan Kurjački több fotót és videófelvételt mutatott be, amelyek egyértelműen utalnak arra, hogy olyan helyi cégek, üzemek, vállalkozók (is) szennyezik vizeinket, amelyek működési engedélyének kiadását jóváhagyta a község. A polgármester egyetértett azzal a javaslattal, hogy ezeket a vállalatokat a felügyelőség újból ellenőrizze, és a számukra megadott jóváhagyásokkal összefüggésben mérjék fel és határozzák meg a tényleges helyzetet a terepen. Ezt követően a környezetvédők írásbeli panaszt nyújtanak be ellenük (mármint a szennyezők ellen – a szerző megjegyz.), aminek alapján a felügyelőség a környezetvédők segítségével elvégzi az ellenőrzést, és szabálytalanságok feltárása esetén megfelelő állásfoglalást és konkrét megoldásokat javasol. Elfogadásra került továbbá az a javaslat, miszerint a legközelebbi találkozóra a potenciális környezetszennyezők képviselőit is meghívják.

A találkozón leszögezték: saját magunk is szennyezzük vizeinket, hiszen a városban nincs kiépített csatornahálózat, így az intézmények, iskolák és lakótömbök szennyvize egyenesen a DTD-csatornába és a Krivaja folyóba kerül. A polgármester elmondta, a szennyvíztisztító kiépítése elkezdődött, azonban ez többéves folyamat, és a szükséges projektumok mellett nagyon sokba kerül. Kifejtette, vannak ökológiai gondok, a község azonban igyekszik minden hatáskörébe tartozó problémát a törvénnyel összhangban megoldani.

Aleksandar Jojkić a Beljanska bara Polgárok Csoportjának képviselője javasolta, hogy a szenttamási képviselő-testület fogalmazzon meg egy javaslatot a szerb kormánynak annak a rendeletnek a megszüntetésére, amelyben a szennyezőket 2025-ig kötelezi a víztisztító berendezések telepítésére. Szerinte ez a rendelet akadályozza az ellenőrző szolgálatok munkáját és a szennyezők büntetését. Radivoj Paroški egyetértett a javaslattal, és elmondta, hogy azt mielőbbi elfogadásra a képviselő-testület elé tárják.

A kétórás találkozót követően mindkét fél leszögezte: a polgári kezdeményezések és a helyi önkormányzat közötti kölcsönös együttműködést a politika és a pártok beavatkozása nélkül folytatni fogják, hiszen közös érdekről van szó.

 

Paraczky László