Önkormányzat

Szenttamas.rs

 

Ingatlanadó-reformprogram Szenttamáson (is)

 

Szenttamás egyike azon 45 szerbiai községnek, amelyben realizálásra kerül az Ingatlanadó-reformprogram - az ingatlanadó és a jó kormányzás javításának támogatása elnevezésű projektum. A projektum a svájci kormány, a városok és önkormányzatok állandó konferenciája, az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium támogatásával valósul meg.

Ez alkalomból Szenttamás község polgármestere, Radivoj Paroški és munkatársai, valamint az önkormányzat és az adóhivatal képviselői tegnap találkoztak Jelena Holzingerrel, a svájci kormány Fejlesztési Irodájának vezetőjével, aki a projektum lebonyolításával van megbízva.

– A reális és jobb megfizettetéssel sok olyan gond áthidalható, amellyel jelenleg az önkormányzat szembesül, a begyűjtött eszközöket pedig az itteni polgárok számára fontos, infrastrukturális projektumokba ruházzuk be. A program által biztosítható, hogy az önkormányzatban további munkatársak bevonásával folyamatosan fríssíthető legyen az adófizetők bázisa. A kiválasztott önkormányzatok a Vagyoni Adózás Javítását Szolgáló Platform keretében támogatást kapnak az itthoni adó megfizetettetéséhez, ugyanakkor új elektronikai megoldásokat is bevezetnek. Az önkormányzatok szakértői technikai támogatást is terveznek az adózás átláthatóságának javítása érdekében, valamint növekszik a részvétel és a felelősség az adófizetők, pontosabban a polgárok és az üzleti szféra irányába. Mindennek pedig az a célja, hogy az adófizetők igényeivel összhangban javítsák, magasabb szintre emeljék a szolgáltatásokat, és támogassák a nyilvánossággal való kapcsolatokat – magyarázta Holzinger.

Mint mondta, a projektum első fázisa március végén indul, és az adófizetők bázisának frissítésével kezdődik. Erre a célra összeírókat alkalmaznak majd: ‒ Az öt első önkormányzat, amely maximalizálja az ingatlanadó hatálya körét anélkül, hogy növelné az adókulcsot, jutalomban részesül. Ez az öt község ugyanis a svájci kormány által megítélt egymillió svájci frankos jutalmat oszthatja szét, azzal a kikötéssel, hogy a pénzt kizárólag infrastrukturális beruházásokra lehet fordítani. A „jó kormányzás” elemét is mérni fogjuk, ami alatt elsősorban a polgárok és az önkormányzat közötti lehető legjobb kommunikációt kell érteni arra vonatkozóan, hogy mire költsék az adófizetők pénzét.

A megbeszéléseket követően Radivoj Paroški a sajtó képviselőinek elmondta, egy olyan programról van szó, amely az adó jobb megfizettetését irányozza elő: ‒ Ez egy olyan program, amely jobban gyűjti a vagyonadót. Innentől tartalommal és hatékonyabb együttműködéssel kell kialakítani a döntéshozatali folyamatot, vagyis azt, hogy hogyan költhető el az adófizetők pénze. Gyakran szoktam mondani, hogy az itt élő polgároknak joguk van tudni, mire költik az adóból befolyt összeget, hiszen ez tulajdonképpen az ő pénzük. A költségvetés elkészítésekor átgondoltan próbáltuk bemutatni terveinket, jelenleg pedig már minden polgár megnézheti a teljes költségvetést, ugyanis nyilvános. A jelenlegi projektum által, továbbá a terepi összeírók alkalmazásával egy teljesebb képet kapunk arról, hogy mely értékek után kell adózni, de fontos kiemelni, hogy nem növekszik az adókulcs. Az adófizetés hazafias kötelesség mindannyiunk számára, ami pedig később következik, pontosabban az adófizetők pénzeszközeinek felhasználása külön felelősség azoknak, akik ezzel foglalkoznak. Itt szükség van a kölcsönös bizalom kiépítésére, és bízok abban, hogy ehhez a projektum hozzájárul – mondta a szenttamási polgármester.

 

Paraczky László (Fotó: G. D.)