Hírek

Szenttamas.rs

 

Körbejárta a települést az önkormányzat delegációja

 

Szenttamási önkormányzati delegáció látogatott csütörtökön azokra a helyekre, ahol a magyar nemzetiségű polgárok, gyerekek, fiatalok tartják összejöveteleiket. A delegáció tagjai Radivoj Paroški polgármester, Bergel Aranka polgármestersegéd, Radivoj Debeljački és Szabados Fodor Beáta a községi tanács tagjai, valamint Branyó Nándor képviselő először a Gion Nándor Emlékházba, azt követően a tuki Barbie óvodába látogattak, majd a Papp Pál utcában lévő tájházat keresték fel.

A Gion Nándor Emlékházban a községi delegációt Németh Dezső, a Gion Nándor Kulturális Központ elnöke, dr. Horváth Futó Hargita, a Gion Nándor Emlékház kulturális programjainak és irodalmi pályázatainak koordinátora és Paraczky László, a szenttamás.rs hírportál szerkesztője fogadta.

‒ Jelentős nap ez a mai, hiszen Gion Nándor február 1-jén született. Ez a kulturális központ nagyon sokat tett azért, hogy az író emlékét, a magyar irodalmat, kultúrát, hagyományokat és az összes ehhez kapcsolódó, itteni kulturális örökséget megőrizze, ápolja és továbbadja az ifjú nemzedéknek. Nagyon szerettük volna első kézből megtudni, mit tehet az önkormányzat, hogy ez a munka továbbra is jó ütemben haladjon ‒ magyarázta a látogatás célját Radivoj Paroški. – A káderhiány és egyéb nehézségek ellenére az emlékház munkatársai volontőr alapon, tovább építik, fejlesztik azt, amit elkezdtek, és aminek eddig nagy visszhangja, továbbá konkrét eredményei vannak. Az önkormányzat feladata minden olyan minőséges projektum támogatása, amely az itt élő polgárok hasznára válik. Több olyan aktivitás van, amelyek közösen is megvalósíthatóak, ehhez pedig kísérni kell a pályázatokat, hiszen a költségvetés projektekre épül. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az emlékház igazán megérdemli a költségvetési támogatást, amit a kultúrára különítünk el, és amit a Kultúrotthon realizál. Mindenképpen folytatjuk a ma megkezdett beszélgetéseket, és kutatjuk az együttműködési lehetőségeket. Szó volt továbbá arról is, hogy a Gion Nándor Emlékház jövőben akár kulturális-turisztikai központ is lehetne, pontosabban egy olyan hely, ahol az író műveit kedvelők mellett a városunkon átutazók, diákok, egyetemisták és polgárok is betekintést nyernének az itt összegyűjtött örökségbe, megismerhetnék könyveit és munkásságát, ezáltal pedig Szenttamást is – mondta a polgármester.

A megbeszéléseket követően a Gion Nándor Kulturális Központ elnöke, Németh Dezső elmondta, már hosszabb ideje terveztek egy ilyen jellegű találkozót a polgármesterrel, hogy elmondhassák gondjaikat: ‒ A magyarlakta településeken fizetett alkalmazottak foglalkoznak a kulturális élet megszervezésével, és így ez a tevékenység intézményes keretek között zajlik. Ezt évekre visszamenőleg többször is hangoztattuk, de nem volt megértés. Erre és más gondjainkra próbáltunk megoldást találni. A találkozón bemutattuk az eddigi munkánk eredményét, és azt is elmondtuk, hogy mindezt volontőr alapon, a munkahelyünk mellett vállaljuk, ennek ellenére kimagasló kulturális és idegenforgalmi tevékenységet végzünk jelentősen hozzájárulva Szenttamás hírnevének öregbítéséhez. Helytörténeti kutatásokat is folytatunk. Szeretnénk tovább éltetni a szépirodalmi és a műfordítói pályázatunkat, hiszen erről ismernek bennünket a leginkább a Kárpát-medencében, bevonni a fiatalokat a munkába, hogy folytassák, amit elkezdtünk. Megbeszéltük, hogy az önkormányzat az idei évben is támogatja rendezvényeinket, munkánkat, de nyitott a probléma megoldására is, továbbá megállapodtunk hogy a párbeszédet folytatjuk.

Dr. Horváth Futó Hargita örömét fejezte ki, amiért ezen a napon, Szenttamás két neves szülöttjének, Gion Nándornak és Végel Lászlónak a születésnapján beszélgethettek az emlékház és az önkormányzat képviselői azokról a feladatokról, amelyek a két író szellemi örökségének az ápolására, életművük elmélyült megimertetésére, az általuk képviselt értékek továbbvitelére vonatkoznak: – Az elmúlt 7 évben, amióta az emlékház működik, nagyon sok feladatot felvállaltunk, teljesítettünk, de a kádergondok miatt már nem tudunk tovább fejlődni, volontőrökként, munkahelyi kötelezettségeink mellett a Kárpát-medencei szintű rendezvényeink szervezése egyre nagyobb gondot jelent. Az emlékház akkor működne funkciójának megfelelően, ha munkába állítanánk egy alkalmazottat, aki mindennapi ittlétével segítené céljaink megvalósítását: a kiállítás bemutatását a látogatók és a nagyközönség számára, a névadóhoz kapcsolódó rendezvények, tanácskozások, irodalmi pályázatok lebonyolítását, kiadványok megjelentetését. Gondjainkkal tisztában vannak az önkormányzat vezetői is, s hiányolják azokat a rendezvényeket, pályázatokat, amelyeket éveken át szerveztünk, s amelyek fontos szerepet játszottak a község és a régió irodalmi életében. Emiatt kezdeményezték a mai találkozót, amelyen felvázoltuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel orvosolni lehetne a problémát, és az emlékházat jelentős színhellyé tenni a turisztikai térképen.

Az önkormányzati delegáció a Gion Nándor Emlékházból a tuki Barbie óvodába látogatott, ahol az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója, Aleksandra Vrsaljković, Fullajtár Mária és Bacsa Ildikó óvónő fogadta őket. A vendégek a helyszínen szerettek volna meggyőződni az épületen nemrégiben végzett felújítások menetéről, azaz a nyílászárók cseréjéről és a fűtés átalakításáról.

– A Magyar Nemzeti Tanács 10 ezer eurót biztosított a nyílászárók cseréjére, a továbbiakban pedig a fűtési rendszer átalakítása következik. A helyi önkormányzat is részt vesz az intézmény munkafeltételeinek javításában. 500 ezer dinárt biztosítottunk az óvodáknak bútor vásárlására, egy épületet pedig 100 négyzetméterrel szeretnénk bővíteni. Amit itt látunk, az minden dicséretet megérdemel, hiszen a felújítás az előírások betartásával történt, a munkálatokkal pedig elégedettek vagyunk – nyilatkozta Radivoj Paroški. Az intérmény igazgatója, Aleksandra Vrsajković ugyancsak megköszönte az MNT magyar óvodásoknak nyújtott támogatását. Közben elmondta, az intézményben jelenleg is több projektum fut. A Tartományi Energia-, Építés- és Közlekedésügyi Titkárság támogatásának köszönhetően a nádaljai Katicabogár óvodában új hőpumpák kerültek beépítésre, és ezt a munkát a Piroska és a farkas óvodában is hamarosan elvégzik. Hét óvoda számára vásárolnak új bútorokat, és még mindig vannak olyan objektumok, ahol cserélni kell a nyílászárokat, javítani a fűtési rendszert: ‒ Éppen ezért éberen követjük a pályázatokat, és ahol csak lehetséges pályázunk. Bízok abban, hogy a sikeres pályázatok mellett az önkormányzat támogatásával minden kitűzött célt mielőbb megvalósíthatunk – mondta az intézmény igazgatója. A csütörtöki látogatás utolsó állomása a szenttamási tájház megtekintése volt, amelynek a felújításához az eszközöket a Prosperitati Alapítvány biztosította.P. L.