Hírek

Szenttamas.rs

 

Összefogással minden kihívás legyőzhető

 

Fél év telt el a 2020-as választások óta, négy hónappal ezelőtt pedig a város vezetősége Radivoj Debeljački személyében kinevezte Szenttamás polgármesterét. A község eddigi legfiatalabb polgármestere évértékelő összefoglalójában a sajtó képviselőinek elmondta, hogy a koronavírus-járvány jegyében telelt évet jellemző nehéz gazdasági helyzet ellenére is optimista volt és maradt, hiszen a községben minden működik, az egészségügyi védelemtől kezdve számtalan gazdasági intézkedésen át – összefogással szinte minden kihívást sikerült legyőzni.

− A polgárok számára a legnagyobb jelentőséggel bíró projektek megfelelő tervezésével és racionális megvalósításával elértük azt a szintet, hogy 2021-re ún. beruházási költségvetést tervezhettünk, miközben számos, a polgárok számára fontos területen (civil szektor, egyesületek, sportklubok) nyújtott jó gyakorlatot, szolgáltatást és támogatást megtartottuk. Az elmúlt, kihívásokkal teli év a napi feladatok teljesítését illetően teljesen más hozzáállást követelt meg mindannyiunktól, rendkívüli körülmények között dolgoztunk, a koronavírus miatt pedig a rendelkezésünkre álló összegeket folyamatosan az egészségügy és a szociális védelem területére fordítottuk. Minden polgártársunk, de különösen az idősek egészségének védelme külön prioritást jelentett, és őszintén remélem, hogy a jövőben mindezeknek a tevékenységeknek a folytatásával visszatérhetünk más projektekhez és az előző ciklusban megkezdett fejlesztési tervek végrehajtásához. A fő célunk az, hogy minél több beruházót idecsalogassunk, és növekedjen a foglalkoztatás – fogalmazott bevezetőjében a polgármester.

Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy az előző években megkezdett, a község zavartalan és színvonalas ivóvíz-ellátása az, ami az első helyen áll, és folytatódik 2021-ben is. – Miután Nádalja teljesen új vízvezeték-hálózatot kapott, továbbá megépült a vízgyár, az idén Turián szeretnénk befejezni ugyanezt. A költségvetésben erre a célra elkülönítettük az eszközöket, és számítunk a tartományi kormány támogatására is. Ezt követően Szenttamáson folytatjuk a már megkezdett vízvezeték-hálózat felújítását, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy községünkben is kiépüljön a vízgyár. Biztosítottunk eszközöket a jelenlegi ivóvízellátás bővítésére, pontosabban tervben van még egy kútnak a fúrása a Popovacsa forráson, aminek köszönhetően zavartalan lesz a község ivóvízellátása. A másik jelentős beruházás a Bácskai-Nagy-csatorna és a Krivaja folyó föld alatti csőrendszeren keresztüli összekötése. A projektum két szempontból is jelentős: a nyári hónapokban biztosítja a Krivaja folyó állandó vízszintjét, továbbá több ezer hektár termőföld válik öntözhetővé. Ezenkívül a köz- és a civil szféra bevonásával folytatódnak a faültetési akciók, a zöld felületek növelésére tett erőfeszítések, valamint folytatódik a (környezetvédelmi) harc a község vizeit szennyező vállalatokkal. A további tervek között szerepel az egykori Szövetkezeti Otthon, valamint a Szabadság tér felújítása – ezek megvalósításában számítunk a tartományi és köztársasági kormány, valamint az illetékes minisztériumok támogatására, de itt van még a dűlőutak rendbetétele, a szennyvízhálózat kérdése, és több más aktuális problémának a megoldása – mondta.

A község gazdasági mutatói javultak. Jó hír, hogy 2021-ben folytatódik annak a két megkezdett beruházásnak a megvalósítása, amelyek újabb munkahelyek megnyitását teszik lehetővé. Az egykori Elan vállalat üvegházának munkaegységét a japán Aquaseed vállalat vásárolta meg, és folyamatban van az üvegházak korszerűsítése. Az új Alutech vállalatban viszont már megindult a termelés. Mindkét helyen szenttamásiak dolgoznak. – Bízok a további hazai és külföldi cégek, vállalatok érkezésében, amelyek az adminisztrációs folyamatok, ügyintézések alkalmával számíthatnak az önkormányzat segítségére. A szerb kormány támogatásával új üzemek létesültek a környéken, így Újvidéken is, ahol ugyancsak sok szenttamási kapott munkát. A községben észrevehetően nőtt a kisvállalatok és a kisiparosok száma, s ezzel párhuzamosan növekszik a munkavállalók iránti kereslet. Mindez alátámasztja optimizmusunkat. Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat támogatta a kezdő vállalkozásokat, a mezőgazdaság számára kamatmentes kölcsönöket biztosítottunk, mindezt az idén szeretnénk folytatni – magyarázta Radivoj Debeljački. Bejelentette, hogy az önkormányzat továbbra is támogatni és finanszírozni fogja mindazokat a szolgáltatásokat, amelyekhez a polgárok hozzászoktak, a polgármester itt elsősorban a szociális védelemre gondol, mert ezen a területen kétségkívül magas szintet értek el. – Nem csökken a Szociális Központ, továbbá a Gyöngy, a Fejlődésben Lemaradt Személyek Egyesületének támogatása sem. Utóbbi hivatalosan akkreditált szervezet, és tevékenysége szinte intézményrendszerünk részévé vált. A helyi egészségházat – bár időközben tartományi hatáskörbe került – továbbra is támogatásban részesíti a község, hiszen intézményünk Szerbiában a legjobbak között van, és szeretnénk, ha ez így maradna. Külön figyelmet szentelünk az oktatásnak, különösen ami a középiskolát illeti. Célunk megőrizni az intézményt és bővíteni az itteni képzéseket, hogy a nyolcadikosok községünkben tanuljanak tovább. Folytatódik az egyetemisták támogatása is. A sport területén azokat a projektumokat részesítjük előnyben, amelyek a legfiatalabb sportolókat karolják fel, továbbá folytatódik a különböző versenyek és tornák támogatása. A kultúra terén kiemelném a Matica srpskával kötött megállapodást, amely elősegíti a kiemelt jelentőségű tevékenységek közös végrehajtását, különösen a Dunđerski család életének és hagyatékának további kutatását illetően – mondta évértékelő beszédében Szenttamás polgármestere.

A község első embere a sajtótájékoztató végén kiemelte, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy a szabadtéri újévköszöntőre elkülönített egymillió dinárt a nehéz anyagi helyzetben élő családok gyermekeinek megsegítésére és a beteg gyermekek gyógykezelésére fordítják.

Forrás: Magyar Szó Szöveg és fotó: Paraczky László

szenttamas.rs