Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Püspökszentelés Szabadkán

 

Ma délelőtt 11 órától a szentmise keretében a Szabadkai Egyházmegye új püspökévé szentelték Slavko Večerin atyát. Nagy esemény egy egyházmegye életében, hogy új főpásztort szentelnek, hiszen ezzel is megmutatkozik az Egyház szép hagyománya az apostoli successio azaz utódlás. A püspök az apostolutód, akire rá van bízva egy egzházmegye vezetése. Ft. Dr. Pénzes János püspökatya három évtizeden keresztül vezette az egyházmegyénket, majd amikor elérkezett a törvényben megfogalmazott idő, akkor átadta lemondását a Szentatyának. Az újonan kinevezett és mostmár felszentelt püspök jelmondata sokat elárul róla: „Per Christum et cum Christo et in Christo, azaz Őáltala, ővele és őbenne”. Krisztus helyezte élete középpontjába, Aki mint Jó Pásztor szereti választottait. A szentmisékben ezentúl Ferenc pápa mellett elhangzik Slavko püspökatya neve is. Imáinkban emlékezzünk meg róla. Nagy feladat és kihívás előtt áll, de Krisztussal és velünk hívekkel közösen képes lesz jó apostolutóddá válni.

 

Zsúnyi Tibor

plébános

(Fényképek: Gergely Árpád)