Egyházi élet

Szenttamás.rs

Július 3. - Szent Tamás ünnepe

Az I. században élt galileai születésű apostol Jézus tizenkét tanítványának egyike. Életéről csak annyit tudunk, amennyit az evangéliumok elmondanak. A galileai Panszada városban született és halász volt, aki Krisztus tanítását hallva mindent hátrahagyott és követte a Megváltót, a tizenkét apostol egyike lett. A Szentírás szerint amikor Jézus kereszthalála után feltámadt, Tamás ezt nem hitte el a többi tanítványnak, s azt mondta: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." (Jn 20,25) - innen a hitetlen (kételkedő) Tamás kifejezés. Jézus a nyolcadik napon aztán megjelent Tamásnak és megmutatta sebeit, s ő már anélkül is hitt, hogy megérintette volna Krisztust, sőt buzgóbb és tántoríthatatlanabb lett a többieknél. A hagyomány szerint az egész világot bejárta és hirdette Isten szavát, nemcsak Palesztinában, de Egyiptomban, Mezopotámiában és Indiában is alapított keresztény közösségeket. A vértanúság is Indiában lett osztályrésze, Melipur város kormányzójának felesége és fia keresztény hitre térítéséért börtönbe zárták, kínzásokat szenvedett, majd végül lándzsával átszúrták. Holttestét 230 körül vitték Szíriába, később az itáliai Ortonába. Ismert emlékhelye a ceyloni Sri Pada-csúcs, ahol a hagyomány szerint mennybemenetele előtt ott lépett utoljára a Földre. Attribútumai az öv, a mérőléc és a tőr vagy lándzsa, amivel leszúrták. Ünnepe sokáig december 21-én volt, de 1969-ben - hogy az ünneplés ne törje meg Advent utolsó hetét - július 3-ra helyezték, mert relikviái ekkor kerültek vissza Szíriából Ortonába.

Szent Tamás 1 július 3

Szent Tamás 2 júl. 3

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban július 3-án ünnepi szentmisével emlékeztek a település nevét viselő Szent Tamás apostolra. A délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteletet Bővíz László beodrai és padéi plébános vezette. Rajta kívül itt volt még Péter Antal óbecsei plébános, Zsúnyi Tibor óbecsei kisegítő, Brasnyó Ferenc kishegyesi, Juhász György kulai, Vajda Károly veprődi és Szabadi Károly verbászi plébános, Műller Károly verbászi diakónus,  továbbá Tojzán László szabadkai káplán és Szarvas Péter helyi plébános.

(szenttamas.rs)