Hírek

Szenttamas.rs

 

Július 3. – Szent Tamás ünnepe

Településünk, Szenttamás névadójának az ünnepe

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban július 3-án ünnepi szentmisével emlékeztek a település nevét viselő Szent Tamás apostolra. A délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteletet Pastyik Róbert pancsovai plébános vezette. Rajta kívül itt volt még Bartus Ervin és Szabó Szepesi Csaba újmisés, Lukács Arnold sándori káplán, Juhász György kúlai esperes, Tojzán László, a szabadkai Paulinum nevelője, Brasnyó Ferenc kishegyesi, dr. Horváth László bácsföldvári, Utcai Róbert csantavéri és Világos Miklós becsei plébános, továbbá Józsa Gáspár újvidéki káplán és Szarvas Péter helyi plébános.

Az ünnepi szentmisét követően Pastyik Róbert plébános, aki jelenleg a nagybecskereki egyházmegyéhez tartozó plébániákon teljesít szolgálatot, elmondta, többször is járt Szenttamáson, és örül annak, hogy a településről többen is választották a papi hivatást. Kiemelte, bár Szenttamáson a templomot Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelték fel, a község ősidők óta Szent Tamás apostol nevét viseli, aki példaképünk: − Szent Tamás nem volt jelen, amikor Jézus húsvét után megjelent az apostoloknak, csak egy héttel később tudott találkozni vele. Addig is kételkedett és azt mondta: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Amikor viszont egy héttel Jézus megjelent, már ,,látta és hitte”. Ez volt a mai szentbeszéd vezérfonala is, pontosabban az, hogy nehéz valamit elhinnünk, amit nem látunk. Jézus arra hív bennünket, hogy merjünk hinni az ő szeretetében, s azt mondja: „Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Merjünk tehát hinni akkor is, ha éppen nehézségek közepette vagyunk, mert Jézus bármilyen nehéz helyzetet jóra tud fordítani.

Az ünnepi szentmisét követően a hittanteremben agapét szerveztek.

 

P. L.