Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A kivégzett papokért imádkoztak Újvidéken

 

Körösztös Krizosztom valamint Kovács Kristóf ferences rendi szerzetesért és további 17 ártatlanul kivégzett plébánosért mutattak be emlékmisét 2020. október 31-én az újvidéki Kapisztrán János ferences templomban. A szentmisét 8 paptestvér jelenlétében Erhard Róbert, az újvidéki Mária neve római katolikus templom plébánosa celebrálta. Mint elhangzott, ez már a nyolcadik alkalom, hogy az 1944. évi vérengzések évfordulója kapcsán a szabadkai egyházmegye minden templomában – nem csak azokban, ahol a helyi plébános vagy a helyi lakosok mártíromsága miatt eleve számon tartják e gyászos évfordulót – misével emlékeznek október 31-én, a kommunista diktatúra papi áldozatainak emléknapján.

A 44-es délvidéki megtorlások következtében 19 bácskai pap halt vértanúhalált. Név szerint: Berger Antal, Dupp Bálint, Haug Antal, Köves István, Müller Péter, Novotny József, Ognjatov Stjepan, Petrányi Ferenc, Plank Ferenc, Scherer Lőrincz, Szabó Dénes, Takács Ferenc, Unterreiner Károly, Varga Lajos, Virág István, Weinerth Péter és Werner Mihály, valamint a két ferences rendi szerzetes Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf.

Verebélyi Árpád doroszlói plébános elmondta, nyolc évvel ezelőtt merült fel a szabadkai egyházmegyében az a gondolat, hogy ennek a vidéknek vannak olyan papjai, akik lassan feledésbe merülnek, pedig nagy érdemekkel bírtak: − Ők is a kommunizmus áldozatai voltak. A hívek mellett, a hívek szolgálatában élték meg azokat a napokat, amelyeknek a vége a mészárlások, illetve az ő vértanú-haláluk lett. A kitartás, az ottmaradás, a megmaradás és a helytállás veszélye, azt hiszem, a mai korban egyre inkább jelentős erővé válik. Egyrészt nekünk, papoknak fontos mint iránymutató, másrészt pedig a híveknek is, hogy nekünk, ennek a közösségnek a szerzetesei, papjai igenis nagy áldozatokat hoztak. Szentként viselkedtek akkor, amikor a nehéz időkben emberileg is nehéz volt megmaradni, és ki tudtak tartani a nehézségben. Minden megemlékezés más és más helyszínen történik. Minden alkalommal egy másik helyre megyünk el, hogy azokon a helyszíneken, ahol a vértanúságuk volt, emlékezzünk meg róluk. Ez az egyik vonatkozás. A másik pedig az, hogy itt Újvidéken a szentmise után imádkoztunk a boldoggá, szentté avatásukért.

Harmath Károly ferences rendi atya szerint Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf bátor hitvallók élete példa lehet mindannyiunk számára, mert megmutatkozik, hogy a mindennapi valóságban is lehet Krisztushoz hűen élni: − Vértanúnkról, Krizosztom atyáról fontos megemlíteni, hogy neki felajánlották, menjen el, mert a helyzet nem jó, és csak rosszabb lesz. Mire ő azt válaszolta, nem mennek sehová, amíg csak egyetlen hívő van, ők maradnak. Döntéséről értesítette a tartományfőnököt is. Ez valójában ma egy nagy üzenet, hiszen egyre jobban fogyatkozunk, néhol a papság is belefáradt már, mert úgy érzi, hogy nincsenek sikerek, a tömeg fogy. Egy ilyen példa viszont megmutatja azt, hogy nekünk az utolsó lélekig fel kell áldozni magunkat, ha már vállaltuk a papságot. Ugyanúgy, ahogy Krisztus is mindenkiért feláldozta önmagát – fogalmazott Harmath Károly atya. Kiemelte, Krizosztom atya életben maradt rendtársa később elmesélte, a partizánok szóltak Krizosztomnak, hogy nem viszik el, mert a Don-kanyarban nagy isiászt szerzett, emiatt sokkal idősebbnek tűnt, mint valójában volt. Mire ő azt válaszolta, hogy „ha a testvéreket viszitek, engem is vigyetek!”

− Kristóf atya pedig azért kérette magát ide – mint ahogy vallotta később, mielőtt meghalt volna – hogy vértanú lehessen. És ez beteljesedett nála. A vértanúk mindig megmutatják nekünk az utat, és bátorságot öntenek belénk saját életpéldájukkal – mondta a ferences rendi atya.

Az újvidéki megemlékezésen Erhard Róbert, Verebélyi Árpád és Harmath Károly atyán kívül jelen volt Szakály József (Szabadka), Horváth Endre (Veprőd), Baráth Gábor (Tornyos), Magyar Zsolt (Budiszava) és Zsúnyi Tibor (Szenttamás) plébános, továbbá Sáfrány Dávid temerini káplán. 

Paraczky László

szenttamas.rs