Egyházi élet

Szenttamas.rs

                                                       

Megerősítették hitüket a fiatalok

 

Huszonkét fiatal bérmálkozó jelölt készült fel Szenttamáson a bérmálkozásra, amelyre június utolsó vasárnapján, a 10 órai szentmise keretében kerül sor. A bérmálkozók és bármaszüleik a templomkertben gyülekeztek, majd rövid közös imát követően bevonultak a templomba. Az ünnepet a külön erre az alkalomra előadott ének és szavalat tette meghittebbé.

Zsúnyi Tibor atya az ünnepi szentmise végén hálás köszönetet mondott a szülőknek, amiért gyermekeik megkeresztelésekor tett ígéretüket komolyan vették és betartották, gyermekeiket hittanra járatták, és gondoskodtak arról, hogy elsőgyónók, elsőáldozók legyenek, majd további támogatást nyújtva segítették őket a bérmálkozásra való felkészülésben is. A hittanosokat a püspök atya megbízásából prof. dr. Rokay Zoltán címzetes apát, a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora bérmálta meg. Dr. Rokay Zoltán 1947-ben született Szabadkán. Hittudományi és bölcsészeti tanulmányait Innsbruckban és Kielben végezte. 1973-ban szentelték pappá. Ezt követően kilenc évig különböző beosztásban Szabadkán dolgozott, majd 15 évig volt az óbecsei Nagyboldogasszony templom plébánosa. 1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanszékvezető professzora volt. 2018 szeptembertől nyugdíjas éveit Szabadkán, a Papi otthonban tölti. Kérésünkre elmagyarázta a bérmálás szentségének lényegét: − A bérmálás szentsége a szentségek felsorolásában mindjárt a második helyen van. Holott pedig időrendi szempontból az lenne a logikus, hogy keresztség − ez az első gyónás, vagy a bűnbánat szentsége, az oltáriszentség vagyis az elsőáldozás szentsége, és csak akkor jönne a bérmálás. Azonban ennek történelmi és részben dogmatikai háttere is van. Tudniillik régen, itt gondolok az első 300 évre, csak felnőtteket keresztelt az egyház, és három évig kellett előtte járni hittanra, mondjuk az apostoloknak Jézushoz. És csak akkor, ha volt rá kilátás (mert garancia akkor sem volt semmire), hogy az a valaki tényleg betartja azokat az ígéreteket, akkor szolgáltatta ki neki az egyház a keresztség szentségét, és ezt mindjárt meg is erősítette a bérmálással. Konfirmálni annyit jelent, hogy megerősíteni. Tehát a bérmálás szentségében a katolikus egyház tanítása szerint a Szentlélek megerősíti tulajdonképpen azt, ami a keresztségben megkezdődött. A görög egyház és más keleti egyházak erre nem tértek át, hanem gyermek keresztelésekor rögtön meg is bérmálják. Úgyhogy náluk minden pap automatikusan úgyszólván meg is bérmálja a gyereket. A latin szempont az itt megvalósuló nyugat-európai kultúrának a pozitívumát és negatívumát is szem előtt tartva úgy vélte – mivel elválasztotta a két szentséget egymástól – a keresztség valóban mindjárt kezdettől működjön, de a bérmálás, a konfirmálás, az jobb, ha később, amikor már az egyén ismeri a hitét, vallását, és szabad elhatározásból, szabad döntésből gyakorolja ezt. Ezt jelképezi a bérmálásnál az az aktus, hogy a bérmálkozó közli a bérmálóval a nevét. Ezzel kifejezésre juttatja, hogy azt, amit annakidején az ő szülei és keresztszülei kértek az egyháztól, azt ő most személyesen kéri, és elkötelezi magát, hogy felnőtt és érett keresztényként fog élni.

Zsúnyi Tibor, szenttamási plébános az ünnepséget követő agapén elmondta, öröm volt látni az összefogást és a fiatalokat, akik ünneplőbe öltözve felvették a bérmálás szentségét: − A járvány helyzetre való tekintettel, kétséges volt a bérmálás időpontja, ugyanakkor, ahogyan enyhűltek a korlátozások, jónak láttuk a szentség kiszolgáltatását. A fiatalok felkészültek és tudatosan járultak a szentség felvételéhez. Öröm volt látni az összefogást, a szülők megvendégelték a híveket a templomudvarban egy kis agapéval, a gyerekek Bódorka énekkara ünnepélyesebbé tette a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. Az igazgatónő, a tanító nénik és osztályfőnökök jelenléte ünnepélyesebbé tette a szentmisét. Zoltán atya beszéde az erősségről bátorítólag hat egy olyan világban, amely a félelmet és a bezárkózást hírdeti.

A szenttamási egyházi életben ezen a héten még két jelentős ünnep lesz: pénteken a templomban a település névadójára, Szent Tamásra emlékeznek, ezt követően pedig vasárnap az elsőáldozást tartják.

 

Paraczky László

szenttamás.rs