Egyházi élet

Szenttamas.rs

                                                       

A SZENTMISÉK RENDJE

(2020. július 6. − 12 .)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2020.7.6.
Goretti Szent Mária

7.00

Egy szándékra

Kedd
2020.7.7.

7.00

† Kovács Imre, neje Erzsébet,
lánya Teréz, † Gregus Ferenc,
† Farkas Imre

Szerda
2020.7.8.

7.00

Egy szándékra

Csütörtök
2020.7.9.
Kínai vértanúk

7.00

Egy szándékra

Péntek
2020.7.10.

7.00

Egy szándékra

Szombat
2020.7.11.
Szent Benedek

16.30

Nászmise
Tóth Edvárd – Bacsa Mónika

VASÁRNAP
2020.7.12.
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

7.30

Egy szándékra

9.00

† Tasi Mihály,
† Cserepes Mihály

10.00

A népért

 

1. Most a szentmise záró áldása után közös csoportkép, majd kivonulunk a templomudvarba, ahol az elsőáldozók szüleinek jóvoltából üdítőt fogyaszthatunk.

2. Köszönet a szülőknek, a hitoktatónak, az igazgatónőnek, tanítóknak, a kántornak, a takarítóknak, a helyi közösségnek a sátrakért, a fiataloknak.

3. Ma, a kihelyezett perselyben gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására.

4. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Tóth Edvárd, Tibor és Varga Valéria fia házastársul veszi Bacsa Mónikát, Tibor és Katona Etelka leányát. Esküvőjük folyó év július 11-én, délután fél ötkor lesz templomunkban. Aki az említett jegyesek között házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék!

5. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint azokat akik házassági évfordulót jubilálnak!

6. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 


Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;