Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

 

(2021. február 22. − február 28.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2021.2.22.
SZENT PÉTER SZÉKFOGLALÁSA

7.00

Egy szándékra

Kedd
2021.2.23.

7.00

Szent Antal tiszteletére

Szerda
2021.2.24.
SZENT MÁTYÁS APOSTOL

17.00

Szent József tiszteletére

Csütörtök
2021.2.25.

7.00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2021.2.26.

7.00

Jézus Szentséges Szíve tiszteletére

17.00

Keresztúti ájtatosság

Szombat
2021.2.27.

17.00

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére

VASÁRNAP
2021.2.28.
NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

7.30

Szent Mónika közösség szándékára

15.00

Keresztúti ájtatosság

17.00

A népért

 

1. Most a szentmise után hamvazás, amelyben mindenki részesülhet.

2. A pénteki hústilalom vonatkozik a 14. életévüket betöltötteknek nagyböjti péntekeken. Az év többi péntekén is illő betartani a hústilalmat, mindazonáltal nyomós ok esetén választhatunk másik két bűnbánati cselekedet közül: 1. jót teszünk (pl. alamizsnát adunk), vagy 2. többet imádkozunk ezeken a napokon.

3. Nagyböjtben hangos mulatozásokat ne rendezzünk és ne is vegyünk részt rajta. A körülmények sem engedik, így ezt nem nehéz betartani.

4. Köszönet a nyolcadikosoknak a pénteken végzett keresztútért. Most héten a hetedikeseket kérem, hogy jöjjenek csütörtökön este 6 órára a kistemplomba, hogy begyakoroljuk a keresztúti ájtatosságot.

5. Nagyböjt péntekjein és vasárnaponként keresztúti ájtatosságot végzünk. Péntekenként a hittanosok, ezen a héten tehát a hetedikesek délután 5 órától, vasárnaponként pedig a hívek délután 3 órától.

6. Szombaton délelőtt 9 órától a negyedikeseknek, 10 órától a nyolcadikosoknak plébániai hittan.

7. Kérem a hittanosokat, hogy a még otthon levő tavalyi, vagy azelőtti vasárnapi naplóikat és a hittan bizonyítványaikat hozzák be a plébániára.

8. Kérem a tavalyi bérmálkozókat, akiknek van lehetősége illetve hozzátartozóikat, hozzák be a hittan bizonyítványaikat a plébániára.

9. Isten éltesse a születés- és névnaposokat!

10. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;