Hírek

Szenttamas.rs

 

Szenttamásnak nincs mire várnia

A magyar–horvát–szlovén Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC) a Pannon EGTC és Szenttamás város kezdeményezésére hétfőn Pécsre látogatott Zoran Mladenović szenttamási polgármester és Srđan Vezmar, a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. A látogatás célja a közvetlen kapcsolatfelvétel a 2010-ben alakult európai csoportosulással, melynek fő célja a magyarországi dél-nyugati határmenti területek összehangolt fejlesztése, továbbá kapcsolatelvétel a pécsi városvezetéssel. A pécsi látogatás koordinátora Mikes Éva a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt jogi igazgatója volt.

A polgármestert először a pécsi városházán Girán János alpolgármester, a Pannon EGTC igazgatója és dr. Füzér Judit szakmai titkár fogadta. Az ismerkedési és munkajellegű megbeszélések után mindkét fél elégedettségét fejezte ki a beindult kapcsolatokat illetően.

 Pécs város alpolgármestere a megbeszéléseket követően portálunknak elmondta, nagyon örülnek annak, hogy a déli területek közül a szerb területek sem maradnak ki abból az együttműködési rendszerből, ami Pécsnek mint régióközpontnak nagyon fontos.

− Ha megnézzük a  történelmi vonatkozásokat, láthatjuk, hogy Pécs mindig az egész vidéken Zágrábbal, Szarajevóval ideértve természetesen Belgrádot is egy olyan kulturális-gazdasági teret határolt be, amelyben mindig megvoltak a közös érdekeink, közös megoldásaink minden szomszédos országgal. Nagyon hosszú időre nyúlik vissza az együttműködésünk, hiszen több száz éve együtt él a két-három kultúra ebben a térségben. Ahogyan Szenttamáson élnek magyar gyökerekkel rendelkező lakosok, úgy Pécsett is számos szerb család él. Ez a helyzet azt tükrözi, hogy mindig szomszédok és jó testvérek voltunk, és nyilván ezen az alapon kell, hogy segítsük egymást továbbra is – emelte ki az alpolgármester. Mint mondta, Pécs már számos vonatkozásban előrébb van olyan helyzetekben, hogy mi módon lehet az Európai Unió akár előcsatlakozási lehetőségeit, akár a csatlakozás után rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználni: − Nagy örömmel adjuk át ezeket a tapasztalatokat, hiszen Pécs az előcsatlakozási alapokból is több százmillió eurót használt fel sikeresen, például a szennyvíz és a csatornarendszer megoldására. Számos olyan tapasztalatunk van, miként kell és lehet felhasználni ezeket a forrásokat úgy, hogy az jogszerű legyen, eredményt hozzon, és végül is, amiért mindennap dolgozunk, hogy az itt élő embereknek a javát szolgálja.

Zoran Mladenović polgármestert, akihez közben csatlakozott Srđan Vezmar, a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója, délben fogadta a Baranya megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, Nagy Csaba, Staub Richárd osztályvezető és Szabados Yvette területfejlesztési referens. A szenttamási polgármester először röviden felvázolta a kisváros legfontosabb jellemzőit, majd pedig kitért a jövőbeni együttműködés külön-kölön területeire. Mint mondta, hamarosan megkezdődnek Szerbia EU-s előcsatlakozási feltételekről szóló megbeszélései, Szenttamás pedig már ezt megelőzően szeretne felzárkózni az európai kisvárosok közé.

− Nekünk Szenttamáson nincs mire várnunk, óriási léptekkel előre kell nyomulnunk, ha fejlődni szeretnénk. A fejlődés alapja pedig az európai elvárásokra és mércékre, továbbá a kölcsönös tapasztalatokra épül. Ezt az alapot szeretnénk mielőbb lerakni – pontosította Mladenović.

Nagy Csaba, aki egyúttal a Pannon EGTC egy hónappal ezelőtt megválasztott elnöke is, portálunknak elmondta, mindenképpen szeretnének együttműködést, amely talán azért is érdekes lesz a Baranya megyeiek, illetve a Pannon EGTC szempotjából, hogy egy nem uniós tagországgal próbálnak kialakítani kapcsolatot.

Nagy Csaba

− Egy olyan utat kezdünk el járni, ami még járatlan. Bizakodó vagyok, és remélem, hogy tartalommal is meg tudjuk tölteni ezt az együttműködést. Nagyon fontos az, hogy mind örkormányzati szinten, mind az ottani fejlesztési ügynökséggel felsőbb szinten együtt tudjunk működni, és esetlegesen közös projekteket tudjunk kidolgozni az EU-s, illetve más pályázati források megszerzésének vonatkozásában − emelte ki Nagy Csaba.

Mint mondta, nagyon fontosnak tartja azt, hogy próbáljanak segíteni a határok mellett élők kulturális, gazdasági és társadalmi életének segítésében, továbbá kialakítsák az együttműködési rendszereket: − Nagyon szeretném, hogy ha a határok, amelyek korábban elválasztottak bennünket, a közeljövőben összekötnének minket. Baranya-megye és Pécs város mindig példát szeretett volna mutatni, hogy a kisebbségekkel milyen módon lehet és kell együttműködni. Nálunk több olyan példa van a megyében, amely európai szemmel nézve is példaként hozható fel. Az együttműködésekben van egy olyan szándékunk is, hogy a mindenkori magyar kisebbség vonatkozásában is előrébb tudjuk vinni sorsukat, akár kulturális, akár gazdasági értelemben. Szeretnénk ezt a nyitott szemléletet, amely megyénkre és városunkra jellemző, mindenkinek átadni − tette hozzá a Baranya megyei elnök.

Zoran Mladenović és Srđan Vezmar a délután folyamán találkozott Pécs város üzemeltetésének vezetőivel. A baráti légkörben zajlott szakmai megbeszélésen jelen volt dr. Kiss Tibor a Biokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Leitol Csaba, a Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. projektvezetője.

A polgármestert és Vezmar urat legvégül dr. Merza Péter, a Pécs tulajdonában álló városfejlestési cég vezérigazgatója, Mikes Éva, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt jogi igazgatója és Hoffenbauer Márk projektmenedzser fogadta. A baráti körben zajlott megbeszélés fő témája az uniós projektumok, továbbá a pécsi tapasztalatok és lehetőségek felvázolása voltak.

A város és megyevezetőkkel folytatott megbeszélések után Zoran Mladenović Szenttamás polgármestere nem titkolta elégedettségét a kétoldalú együttműködési szándék eredményességét illetően. Nagyon jelentősnek tartja a kapcsolatfelvételt azokkal az intézményekkel és cégekkel, amelyek az EU-s pályázatokkal foglalkoznak:

− Több olyan projektumról volt szó, amelyekkel sikerült európai alapokból pénz biztosítania a városnak, és ezt nekünk is meg kell tanulnunk. Tekintettel arra, hogy egy nagyon fejlett és sok tapasztalattal rendelkező régióról van szó, a megbeszélések három irányban folytak: Elmondták, hogy mit és hogyan csináltak, milyen projektumokkal és hogyan jutottak az európai eszközökhöz, és milyen problémákkal találták szemben magukat. Megbeszéltük továbbá, hogy segítenek a mi embereinknek a pályázatírási képzésben, hogy felkészülten várjunk egyes befektetéseket. A harmadik irányvonal pedig a közös „élő” projekteken való együttműködés. Nekünk szenttamásiaknak nincs vesztegetni való időnk, és mindhárom dolgot egyszerre kell elindítanunk, hogy készen álljunk, mire megérnek a feltételek, hogy Szerbia is tudjon pályázni az eszközökre. Az EU-s alapok mind elérhetőbbé válnak, amihez az előttünk álló hétéves időszak most kezdődik, később nehezebb lesz bekapcsolódni a folyamatba – magyarázta a polgármester. Kiemelte, nagyon fontosak az első lépések, mert ha nem figyelünk oda, időt veszítünk, ami csökkenti a források megnyerésének lehetőségét.

Zoran Mladenović

− Mindenkinek, aki jelenleg hatalmon van, és akinek befolyása van a község irányításába, egyszer fel kell tennie magának a kérdést: Vajon megtettek-e mindent annak érdekében, hogy minél több pénzt szerezzenek a fejlesztésre előlátott forrásokból, és megvoltak-e erre a megfelelő projektumok? A Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökségnek köszönhetően már voltak pályázatírási képzéseink, tapasztalatcserét folytattunk ezen a téren az olasz régiók vezetőivel, most pedig szomszédainkkal vettük fel a kapcsolatot. Konkrét projektumokról, konkrét beszélgetéseket folytattunk, támogatást és tapasztalatcserét is ígértek. Nagyon bízom abban, hogy minél több dolgot elsajátítunk, és annyival gazdagabban, felkészültebben tudunk elindulni az európai úton és az EU-s alapok felé − mondta többek között a megbeszéléseket követően Zoran Mladenović. Hozzátette, a beindult kapcsolat napokon belül folytatódni fog.

Szenttamási küldöttség járt Pécset, 2015. szeptember 21. képek

Szenttamási küldöttség járt Pécset, 2015. szeptember 21. képek

Szenttamási küldöttség járt Pécset, 2015. szeptember 21. képek

Szenttamási küldöttség járt Pécset, 2015. szeptember 21. képek

Szenttamási küldöttség járt Pécset, 2015. szeptember 21. képek

 

Paraczky László