Hírek

Szenttamas.rs

 

SZLOVÉN DELEGÁCIÓ JÁRT SZENTTAMÁSON

Egyelőre úgy tűnik, Szlovénia 40%-ban pénzelni fogja a szenttamási szennyvíztisztító kiépítését, a fennmaradt 60%-ot pedig kamatmentes kölcsön formájában folyósítják hét éven keresztül azzal, hogy az első visszafizetés a projektum befejezése után hat hónappal kezdődik.

Miután a szenttamási önkormányzat volt az egyedüli olyan község Szerbiából, amely december elején a szlovén külügyminisztérium általi támogatások és kölcsönök odaítélésére  kiírt pályázatra benyújtotta a teljes kért dokumentációt, zöld fényt kapott az akkor bemutatott egyik szenttamási projektum. Egy szennyvíztisztító kiépítéséről van szó, amely az összes eddigi szakértői véleményezésen pozitív osztályzatot kapott, és megfelelt a pályázatban meghatározott minden követelménynek. A projektum értéke 2,1 millió euró.

Arról, hogy a pályázati dokumentációban feltüntetett szennyvíztisztító projektum kiépítésére vonatkozó adatok mennyire reálisak, és hogy a létesítmény kiépítéséhez milyen feltételek adottak, illetve melyeket kell még biztosítani, a szlovén kormány felkérésére pénteken egy maribori szakemberekből álló küldöttség látogatott Szenttamásra, akik először a polgármesteri hivatalban, majd a terepen is meggyőződhettek a valós helyzetről.

 Željko Blažekát, a maribori Ökológiai Intézet szakemberét, és az ottani nemzetközi kapcsolatokkal és fejlesztéssel megbízott központ munkatársait először Zoran Mladenović polgármester, Marija Ćorić községi környezetvédelmi tanácsadó, továbbá a községi tanács tagjai Nestor Golupski és Jovan Tutorov, valamint Miroslav Karać, a Községi Településrendezési és Építkezési Közvállalat igazgatója fogadta.

Željko Blažeka elmondta, hogy Szlovéniának van egy fejlesztési szervezete, amely különböző (külföldi) projektumokat támogat, a Szenttamásra látogatott küldöttség feladata pedig az, hogy ellenőrizze a készenléti proketumokat, azok valódiságát és megvalósíthatóságát. Amennyiben a szervezet által megbízott ügynökség tagjai a terepen mindent rendben találnak, jövőre megindulhat azok anyagi támogatása. Szerinte a szenttamási szennyvíztisztító kiépítéséhez nyújtott anyagi támogatáshoz semmi kétség sem fér, és szinte elkönyvelhető, hogy a projektum zöld fényt kap.

− Elsősorban azért jöttünk, hogy ellenőrizzűk a projektum pontos helyét, és azt, hogy mi minden van előkészítve. Már a következő hónapban a tender kiírása, ezt követően pedig a beérkezett ajánlatok elbírálása lesz soron, ami, ha minden jól megy, március végéig befejeződik. Amit már ebben a pillanatban megtehetünk az, hogy ellenőrizzük a majdani tisztítóüzem áramellátásának feltételeit, elvégezzük a körülötte lévő talaj elemzését, ellenőrizzük a környezetvédelmi előírásokat, az odavezető út aszfaltozását stb., ami pedig magának az épületnek a vízellátását illeti, továbbá a szennyvíz odavezetését, erről a jövőben külön tárgyalási fejezetek és technikai megoldások javaslatai várhatók. Olyan véleményen vagyunk, hogy a szennyvíztisztító mellett a vízgyár projektuma akár egy tartalék proketumként is kezelhető, illetve csatolható más projektumhoz, amelyhez még nincsennek meg az előírt feltételek – magyarázta Blažeka. Hozzátette, azért jöttek, a projektum legapróbb részleteit is megbeszéljék, hogy annak beindulásakor ne merüljenek fel gondok a kivitelezésnél. Ha március végéig, illetve április elejéig sikerül meghatározni és megbeszélni a részleteket, azonnal hozzá lehet látni a megfelelő engedélyek beszerzéséhez, amit legkésőbb április végéig be kellene fejezni, onnatól pedig megindulhatnak a szerződéskötések a kivitelezőkkel és maga a munkafolyamat is.

A tárgyalásokat értékelve a szenttamási polgármester, Zoran Mladenović rövid nyilatkozatában kifejtette, a kellő pillanatban indultak el onnan, ahonnan egyébként is el kell kezdeni ezt az óriási munkát.

− Jelenleg egy projektumunk van a víztartályhoz, a vízgyárhoz azonban még szinte semmi sincs előkészítve. Viszont fontos, hogy elindult és folyamatban van a szennyvíztisztító projektum elkészítése, amely a szükséges építkezési engedély beszerzésével együtt körülbelül egy hónapot vesz igénybe. A legfontosabb azonban, hogy még mielőtt bármihez hozzákezdenénk megszülessen egy olyan alaposan kidolgozott ötlettervezet, amely tulajdonképpen az alapját képezi magának a projektumnak, a munkálatoknak, továbbá az egész terv elméleti és gyakorlati működésének. Vagyis a kezdettől a kivitelezés végéig ez a tervezet a legapróbb részletekig mindent pontosan meghatároz majd. Ennek részleteiről, továbbá a szükséges dokumentációról, előkészületekről volt szó a mai összejövetelen – emelte ki a szenttamási polgármester.

A megbeszéléseket követően a szlovén küldöttség megtekintette a szennyvíztisztító és az épülő vízgyár helyszínét, és a visszhangról ítélve elégedettek a látottakkal.

A szenttamási szennyvízelvezető csatornahálózatot mintegy 62 kilométer hosszan kell(ene) kiépíteni ahhoz, hogy a település minden utcája, illetve háztartása rákapcsolódjon a hálózatra. Eddig 3800 méter készült el, ebből tavaly és az idén mindössze 1100 méter.

Szlovén delegáció Szenttamáson 2015. december 27.

 

Paraczky László