Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Szent Kereszt felmagasztalása – templombúcsú 2020.

Szeptember 14-én ünnepeli az egyház Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét. Egyházközségünk templomának búcsúja. Az idei évben a hagyományokhoz híven fél kilenctől gyülekező a templomudvarban, majd 9 órától a kálvárián keresztúti ájtatosság ft. Brasnyó Ferenc kishegyesi esperes-plébános vezetésével. 10 órakor az ünnepi szentmise, amelyet ft. Elias Ohoiledwarin SVD verbita szerzetes mutat be.

Közösségünket megtisztelik az esperes-kerület papsága mellett világi elöljárók is. A szentmise végén kerül átadásra az ÉRTÜNK díj, amelyet szeretnénk hagyományossá tenni és megköszönni mindazok munkásságát, akik értünk, szenttamásiakért munkálkodnak. A járványügyi helyzet indokolttá teszi, hogy csak maszkban vehetünk részt a szentmisén.

„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,14-16)

 

Zsúnyi Tibor

plébános