Egyházi élet

Szenttamas.rs

Templombúcsú volt Szenttamáson

 

A szenttamási  római katolikus templomot 1815-ben a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 14-én tartják, ami ezúttal vasárnapra esett. Tekintettel arra, hogy a környező települések papjai, akik együttesen mutatták be az ünnepi szentmisét ezen a napon foglaltak voltak, Szarvas Péter helyi plébános úgy döntött, hogy a szabadkai Paulinum Klasszikus Gimnázium és Kollégium diákjait hívja meg az ünnepségre. Így vasárnap reggel mintegy 30 növendék érkezett Baranyi László prefektus atya vezetésével Szenttamásra, hogy részt vegyen a templombúcsún. Kilenc óra előtt a Magyaroszágról és vidékről érkezett hívők és a népviseletekbe öltözött gyermekek ünnepi menete a Kálváriára vonult, ahol 9 órától a papnövendékekkel együtt keresztúti ájtatosságot tartottak. Közben 9 órától a kistemplomban  a szabadkai gimnázium horvát nemzetiségű diákjai és a helyi horvát anyanyelvű hívők részére horvát nyelvű szentmisét tartottak.

A templomban a Paulinum tanulóinak gitár- és fuvolajátékával kísért ünnepi szentmisére 10 órától került sor, a misét ft. Baranyi László prefektus celebrálta. A vendég diákok a mise alatti zenei bejátszások mellett az olvasmányokat, a szentleckét és a ministrálást is elvállalták. A szentmise végén Baranyi atya köszönetet mondott a szenttamási meghívásért, hogy itt lehettek, és együtt ünnepelhettek a hívőkkel: - Hálával tartozunk a Mindenható Istennek de ugyanakkor a plébános úrnak is, aki meghívott minket a búcsúba. Számunkra ez mindigy egy élmény, hiszen ez találkozás is, elsősorban a hívekkel, ugyanakkor kihívás is. Egy találkozás nagyon fontos, hiszen ez egyúttal egy tanúságtétel helye is, éppen ezért, amikor kijövünk, nem csak kirándulásról, hanem egyfajta lelki feltöltődésről is beszélünk. Fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok találkozzanak a hívekkel, hogy találkozzanak azokkal, akik imádkoznak értük, sokat gondolnak rájuk és áldozatokat hoznak értük. Ezért hiszem azt, hogy ezekből a találkozásokból nagyon sok szép tapasztalat születik. Fontos az, hogy a hívek is lássák azokat, akik a Paulinumban, a gimnáziumban valamint a kollégiumban tanulnak, és hogy beszélgessenek velük. Hogy lássák, ezek a fiúk nem egy elzárt világban élnek, és nem kizárólagosan a papi pályára készülnek, hanem teljesen nyitottak. Ezek a találkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy elkötelezett fiatal keresztények, emberek neveledjenek ki belőlük, hiszen rájuk épül a jövő – mondta Baranyi László.

Mizser Attila, a jánoshalmi Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak nyilatkozva elmondta, hogy ez a szervezet 2009. óta alapfokú művészetoktatási, könyvtári és közművelődési feladatokat lát el Jánoshalmán. Több éve tartják a testvérvárosi kapcsolatot Szenttamással, a két település képviselői kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit.

- Többéves kapcsolatunk van már az itteni kézimunka egyesülettel, hiszen nálunk is a városi könyvtárban működik egy varrószakkör, és ők már ugyancsak évek óta tartják a  kapcsolatot egymással. Hol Jánoshalmán tartunk jó hangulatú összejöveteleket, hol itt Szenttamáson – mondta  Mizser Attila.

A vasárnapi templombúcsún Szenttamás másik testvérvárosának, Orosházának képviseletében az ottani Díszítőművészeti Kör képviselői, Vajdaságból pedig a temerini, óbecsei és verbászi hívők vettek részt. Az ünnepi szentmisén a szenttamási önkormányzat képviselői mellett a helyi civil szervezetek tagjai is jelen voltak.

A mise után a vendégek közös ebéden vettek részt, majd a Paulinum növendékei ellátogattak a Gion Nándor Emlékházba, ahol a ház munkatársai magyar és horvát nyelven ismertették a szenttamási születésű író életét és a tiszteletére berendezett emlékház kiállítását. Ezt követően a diákok megtekintették az író regényeiben szereplő helyeket, majd pedig az 1808-ban épült szerb ortodox teplomot, ahol  egy szerb nyelvű összefoglalót halhattak a létesítmény történelméről. A szenttamási látogatás utolsó állomása a helyi magyarok egyik büszkesége, a kálvária volt, ahol a szabadkai diákoknak Szarvas Péter atya és Süge Zsolt hitoktató tartott történelmi összefoglalót.

Paraczky László